Yrkeshögskolan i Karlstad

Vårdadministratör - medicinsk sekreterare, 2 år

Profilbild Vårdadministratör

Vill du jobba med dokumentation inom hälso- och sjukvård, på läkemedelsföretag eller inom medicinsk forskning? Då ska du bli vårdadministratör. 

Utbildningen är platsbunden och erbjuds inte på distans.

Utbildningen ger dig kunskaper om patientrelaterad dokumentation och arkivering, vårdjuridik, medicinsk engelska, diagnos- och åtgärdskodning, vårdflödet och vårdens administration och organisation, hälso- och sjukvårdens finansiering och ekonomistyrning samt hur omvärldsförändringar kan påverka din yrkesroll.

Myndigheten för yrkeshögskolan kvalitetsgranskade utbildningen under våren 2019 och bedömde att utbildningen uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har mycket hög kvalitet.

Läs mer om utbildningen och vårdadministratörsyrket i broschyren Vårdadministratören, som de studerande i årskurs två har gjort.  

  Vårdadministratören 20 20 Vårdadministratören 20 19 Vårdadministratören 20 18 Vårdadministratören 20 17
 

Klass YhVA18
(examen 2020)

Klass YhVA17

(examen 2019)

Klass YhVA16

(examen 2018)

Klass YhVA15

(examen 2017)

20 veckor ute i arbetslivet

En fjärdedel av utbildningen består av LIA, lärande i arbete. LIA:n ger dig möjlighet att använda dina kunskaper ute på en arbetsplats och se hur yrket går till i verkligheten. Du får också möjlighet att bredda ditt nätverk och knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Observera att vissa LIA-perioder kommer att vara på annan ort.

Anpassad efter framtidens krav

När du är klar med utbildningen kan du arbeta med medicinsk dokumentation och administrativa sekreteraruppgifter inom offentlig och privat hälso- och sjukvård, företagshälsovård, läkemedelsföretag, försäkringskassa och medicinsk forskning.

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet för att anpassas efter framtidens krav på vårdadministratörer.

Lätt att få jobb efter utbildningen

Det efterfrågade behovet av vårdadministratörer är mycket stort och du har därför stora möjligheter att få jobb direkt efter utbildningens slut.

Kurser

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Antal platser

Vi tar emot 25 studerande på utbildningen.

Vad säger arbetsgivarna?

”Som en av länets största arbetsgivare är Region Värmland (f.d. Landstinget i Värmland) i ständigt behov av kompetenta medarbetare, och detta gäller även yrket vårdadministratör. Utbildningen till vårdadministratör är en förutsättning för att vi ska kunna täcka behovet på både lång och kort sikt. Jag är oerhört glad över vårt nära samarbete med utbildningen. Vi har stora möjligheter att påverka innehållet, vilket har bidragit till att de nyutbildade vårdadministratörerna är väl förberedda för yrket när de kommer ut till oss i arbetslivet.” Marielle Jalal, verksamhetschef, Region Värmland

Utbildningsstart 

Nästa utbildningsstart är den 30 augusti 2021.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha den grundläggande behörighet för studier inom yrkeshögskolan, d.v.s. ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Läs mer här om behörighet för studier inom Yh.

Förutom den grundläggande behörigheten behöver du även särskilda förkunskaper, vilket innebär att du måste ha godkänt betyg (E/G) i  följande kurser eller ha motsvarande kunskaper:

  • Svenska 2/Svenska B
  • Engelska 6/Engelska B
  • Matematik 1/Matematik A

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska samt datorvana. En vårdadministratörs arbetsuppgifter kräver god språkbehandling, vilket är en förutsättning för att klara yrkesrollen och det är även mycket viktigt för patientsäkerheten.

Ansökan

Vi använder yh-antagning.se för våra ansökningar. Du behöver därför skapa ett konto på yh-antagning.se för att kunna logga in och registrera din ansökan. 

Här kan du söka till utbildningen Vårdadministratör - medicinsk sekreterare.

Ansökan stänger den 25 april 2021.

Se till att du har dina betyg inskannade så att du kan ladda upp dem i ansökan. Dokumenten ska vara inskannade orginal, helst i pdf-format. Namnge filerna så det tydligt framgår vilken typ av dokument det är, till exempel GymnasieexamenVi tar inte emot några betyg/intyg i pappersformat och vi godkänner inte skärmdumpar.

CSN

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

Antagning och urval

Om du är behörig till utbildningen kommer du att få göra ett första antagningsprov, vilket är webbaserat.

OBS: Om du har någon form av funktionsvariation, som påverkar dina möjligheter att klara ett webbaserat prov på tid, så kontakta utbildningssamordnare Nina Jareke, nina.jareke@karlstad.se innan du påbörjar provet.

Om du klarar gränsen för godkänt kommer du att gå vidare i antagningsprocessen vilket innebär att du kommer att få göra ytterligare prov på plats i Karlstad. 

Det är resultatet från provomgång två som ligger till grund för urvalet.

Vill du veta mer?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss:

Tina Andersson
Utbildningsledare/lärare
Telefon: 054-540 16 60
E-post: tina.andersson@karlstad.se 

Uppdaterad den