Yrkeshögskolan i Karlstad

Vårdadministratör - medicinsk sekreterare, 2 år

Vill du jobba med administration inom hälso- och sjukvård, på läkemedelsföretag eller inom medicinsk forskning? Då ska du bli vårdadministratör. 

Utbildningen

Utbildningen ger dig bland annat kunskaper om patientrelaterad dokumentation och arkivering, vårdjuridik, medicinsk terminologi, diagnos- och åtgärdskodning. Du får också utbildning i vårdflödet och vårdens administration och organisation, hälso- och sjukvårdens finansiering och ekonomistyrning samt hur omvärldsförändringar kan påverka din yrkesroll.

Cirka en fjärdedel av utbildningen består av LIA, Lärande i arbete. LIA:n ger dig möjlighet att använda dina kunskaper ute på en arbetsplats och se hur yrket går till i verkligheten. Du får också möjlighet att bredda ditt nätverk och knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Observera att vissa LIA-perioder kan vara på annan ort än Karlstad.

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen.

Samarbete med arbetslivet

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet för att anpassas efter framtidens krav på vårdadministratörer. I utbildningens ledningsgrupp finns representanter från branschen som är med och utformar utbildningen.

Vad säger arbetsgivarna?

Som en av länets största arbetsgivare är Region Värmland i ständigt behov av kompetenta medarbetare, och detta gäller även yrket vårdadministratör. Utbildningen till vårdadministratör är en förutsättning för att vi ska kunna täcka behovet på både lång och kort sikt. Jag är oerhört glad över vårt nära samarbete med utbildningen. Vi har stora möjligheter att påverka innehållet, vilket har bidragit till att de nyutbildade vårdadministratörerna är väl förberedda för yrket när de kommer ut till oss i arbetslivet”, säger Ida Rådman, verksamhetschef, Region Värmland.

Jobb och framtid

När du är klar med utbildningen kan du arbeta med medicinsk dokumentation och administrativa sekreteraruppgifter inom offentlig och privat hälso- och sjukvård, företagshälsovård, läkemedelsföretag, försäkringskassa och medicinsk forskning.
Det efterfrågade behovet av vårdadministratörer är mycket stort och du har därför stora möjligheter att få jobb direkt efter utbildningens slut.

Läs mer om utbildningen och vårdadministratörsyrket i broschyren Vårdadministratören som de studerande gör själva i kursen Kommunikation och informationsutformning.  

 
 

Klass YhVA21

(examen 2023)

Klass YhVA20a

(examen 2022)

Klass YhVA20b
(examen 2022)

       
Vårdadministratören 20 20 Vårdadministratören 20 19 Vårdadministratören 20 18 Vårdadministratören 20 17

Klass YhVA18
(examen 2020)

Klass YhVA17

(examen 2019)

Klass YhVA16

(examen 2018)

Klass YhVA15

(examen 2017)

Praktisk information

Utbildningsform

Utbildningen är platsbunden och ges för tillfället i egna lokaler på Älvkullegymnasiet.

Utbildningsstart

Nästa utbildningsstart sker hösten 2022

Antal platser

Vi tar emot 25 studerande på utbildningen.

Behörighet

 • För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet för studier inom yrkeshögskolan, d.v.s. ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Här kan du läsa mer om behörighet för studier inom Yrkeshögskolan.

 • Förutom den grundläggande behörigheten måste du ha godkänt betyg (E/G) i följande kurser eller ha motsvarande kunskaper:
  - Svenska 2/Svenska B
  - Engelska 6/Engelska B
  - Matematik 1/Matematik A

 • För att kunna tillgodogöra dig utbildningen behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska samt datorvana. En vårdadministratörs arbetsuppgifter kräver god språkbehandling, vilket är en förutsättning för att klara yrkesrollen och det är även mycket viktigt för patientsäkerheten.

Ansökan

 • Vi använder yh-antagning.se för våra ansökningar. Du behöver därför skapa ett konto på yh-antagning.se för att kunna logga in och registrera din ansökan.

 • I ansökan ska du ladda upp dina betyg och eventuella inskannade intyg (vi tar inte emot några betyg/intyg i pappersformat och vi godkänner inte skärmdumpar). Namnge filerna så det tydligt framgår vilken typ av dokument det är, till exempel Gymnasieexamen. 

 • Ansökan stängde den 1 maj 2022. Den öppnar igen i slutet på februari 2023.

 

Studiemedel

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

Antagning och urval

 • Om du är behörig till utbildningen kommer du att få göra ett första antagningsprov, vilket är webbaserat. OBS: Om du har någon form av funktionsvariation, som påverkar dina möjligheter att klara ett webbaserat prov på tid, så kontakta utbildningssamordnare Nina Jareke, nina.jareke@karlstad.se innan du påbörjar provet.

 • Om du klarar gränsen för godkänt kommer du att gå vidare i antagningsprocessen vilket innebär att du kommer att få göra ytterligare prov på plats i Karlstad.

 • Resultatet från provomgång två ligger till grund för urvalet.

Kontaktperson

Tina Silkhage, Utbildningsledare/lärare
Telefon: 054-540 16 60
E-post: tina.silkhage@karlstad.se

 

Uppdaterad den