Trafiklärare

Kurser

Här kan du se vilka kurser som ingår i utbildningen Trafiklärare.

   
Arbetsmiljö och ansvar 10
Fordonssäkerhet och miljö 35
Författningskunskap 35
Trafikpsykologi 35
Trafiksäkerhetsarbete 23
Yrkespedagogik – Trafiklärare 1 25
Yrkespedagogik – trafiklärare 2 50
Lärande i arbete 1, termin 2 25
Lärande i arbete 2, termin 3 50
Examensarbete 12

Totalt 300 Yh-poäng, dvs 60 veckor. En veckas heltidsstudier motsvarar fem Yh-poäng.

Arbetsmiljö och ansvar, 10 yhp

Kursen ska ge kunskaper om hälsa, ergonomi, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor, arbetsmarknadens parter, arbetsrättsliga frågor inom yrkesområdet samt konsumenträtt. Dessutom ska kursen ge praktiska kunskaper om första hjälpen, hjärtlungräddning och hur man beter sig på en trafikolycksplats.

Fordonssäkerhet och miljö, 35 yhp

Kursen ska ge kunskaper om fordon och deras konstruktion och funktion samt om säkerhetssystem, fordonsunderhåll och utveckling inom teknikområdet. Kursen ska även ge kunskaper om faktorer som främjar säkerhet och minskar miljöpåverkan. Kursen ska också ge erfarenhet av ett ansvarsfullt och miljöanpassat körsätt. Dessutom ska kursen ge kunskaper om hållbar utveckling ur såväl nationellt som internationellt perspektiv.

Författningskunskap, 35 yhp

Kursen ska ge kunskaper om de bestämmelser och centrala begrepp inom trafikområdet som är väsentliga för trafiklärares och trafikskolors verksamhet. Kursen ska även ge erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser samt att utvärdera utbildningsmaterial om trafikbestämmelser.

Trafikpsykologi, 35 yhp

Kursen ska ge grundläggande kunskaper inom psykologi med särskild betoning på tillämpningsområden som är relaterade till trafiksäkerhet och mål i styrdokument inom verksamhetsområdet.

Trafiksäkerhetsarbete, 23 yhp

Kursen ska ge kunskaper om transport- och trafiksystem, trafiksäkerhet och forskning med utgångspunkt i långsiktigt trafiksäkerhetsarbete. Kursen ska ge kunskaper om trafikpolitiska åtgärder och faktorer som påverkar trafiksäkerheten.

Yrkespedagogik – Trafiklärare 1, 25 yhp

Kursen ska ge kunskaper om pedagogik, kunskapssyn och faktorer som stödjer lärande och lärandesituationer samt styrdokument inom verksamhetsområdet. Kursen ska även ge kunskaper om trafiklärares arbetsuppgifter och behov av kompetensutveckling. Dessutom ska kursen ge färdigheter i att utveckla utbildningsmaterial.

Yrkespedagogik – Trafiklärare 2, 50 yhp

Kursen ska ge fördjupad kunskap om pedagogik, kunskapssyn och faktorer som främjar lärande och lärandesituationer. Kursen ska ge kunskaper om och erfarenhet av såväl ämnesmetodik som didaktik inom trafikutbildningens teoretiska och praktiska delar. Kursen ska även ge kunskaper om funktionsnedsättningar och åtgärder vid behov av stöd. Dessutom ska kursen ge fördjupad kunskap om styrdokument inom verksamhetsområdet.

Lärande i arbete 1, termin 2, 25 yhp

Kursen är förlagd till trafikskola och ska ge den studerande grundläggande kunskaper och erfarenhet om yrket och trafiklärarens arbetsuppgifter. Under kursen ska den studerande lära känna arbetsmiljön och få förståelse för trafikskolors trafiksäkerhetsarbete. Kursen ska ge möjlighet till att utveckla kundbemötande.

Lärande i arbete 2, termin 3, 50 yhp

Kursen är förlagd till trafikskola och ska ge praktisk kunskap i tillämpning av att planera, genomföra och utvärdera utbildningsinsatser som stödjer körkortstagares lärande och mål. Kursen ska ge färdigheter i att organisera övningar och leda diskussioner kring attityder och förarbeteenden. 

Examensarbete, 12 yhp

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i att självständig formulera en frågeställning, samt att söka och sammanställa relevanta källor som har koppling till frågeställning och bakgrundsbeskrivning. Kursen ska även ge fördjupade kunskaper inom delar av ämnesstudiernas huvudområden och ge insikt i behov av ytterligare kunskaper och färdigheter för vidare lärande.

Uppdaterad den