LIVE

LinjeAnhaltAvg.MinSida
Linje 3Sommarro20:47(20 min)A
Linje 3Landerivägen20:47(20 min)B
Linje 3Rosenborg20:47(21 min)B
Linje 3Centralsjukhuset klarälvsentré20:50(23 min)A
Linje 3Kvarnberget20:52(26 min)A
Linje 3Centralsjukhuset huvudentrén20:53(26 min)A
Linje 3Älvdalsgatan20:55(28 min)B
Linje 3Karlstad Busstationen20:57(30 min)O
Linje 3Drottninggatan20:59(32 min)B
Linje 3Residenstorget20:59(33 min)A
Linje 3Stora Torget21:03(36 min)B
Linje 3Östra Torggatan21:03(37 min)B
Linje 3Brogatan21:04(37 min)B
Linje 3Mellangatan21:04(38 min)B
Linje 3Millénsgatan21:05(39 min)B
Linje 3Sundsta/Älvkullen21:06(39 min)B
Linje 3Rudsskolan21:09(42 min)B
Linje 3Gunnern21:09(43 min)B
Linje 3Fadderortsgatan21:10(44 min)B
Linje 3Ruds Centrum21:11(44 min)B
Linje 3Långtäppan21:11(45 min)B
Linje 3Rudsskogen21:12(45 min)B
Linje 3Norra Rud21:13(46 min)B
Linje 3Mossgatan21:14(47 min)A
Linje 3Ruds bytespunkt21:15(48 min)B
Linje 3Öjenäsgatan21:15(49 min)B
Linje 3Kronoskogsgatan21:16(49 min)B
Linje 3Gaperudsgatan21:16(50 min)B
Linje 3Mosserudsgatan21:17(50 min)B
Linje 3Lorensberg21:18(51 min)B
Linje 3Granhult21:19(52 min)B
Linje 3Elkroken21:19(53 min)B
Linje 3Kronoparkskyrkan21:21(55 min)B