December

Linjeomläggning för linje 2 vid Råtorp

Uppdaterad information 2019-02-20

Efter önskemål samt ur trafiksäkerhetssynpunkt ändras körvägen för linje 2 och 64 vid Råtorp från onsdag 20 februari 2019.

Linje 2 i riktning mot Ilanda och linje 64 i riktning mot Löfbergs Arena kör Strandvallagatan- Älvåkersgatan- Strandgärdesgatan och angör hållplatserna Strandhagagatan och Älvåker.

Linje 2 i riktning mot Centrum och linje 64 i riktning mot Råtorp kör rakt på Skogaholmsvägen. Hållplatserna Älvåker och Strandhagagatan stängs i riktning mot Centrum och vi hänvisar kunder till linje 8 hållplats Södra Gärdesgatan.

Övriga hållplatser utefter Ringgatan är fortsatt avstängda och vi hänvisar resande till linje 8 hållplatser Klarälvsgatan, S:a Fjärstadsgatan, Trangärdstorpsvägen och Södra Gärdesgatan.

-----------------------------------------------------------------

Uppdaterad information 2019-01-18

Från måndag 21 januari blir det en ändring i busstrafiken på Råtorp för linje 2 och 64. Den tillfälliga ersättningshållplatsen Strandhagagatan på Råtorpsvägen plockas bort och ordinarie hållplatserna Strandhagagatan och Älvåker öppnas upp igen. Övriga hållplatser utefter Ringgatan är fortsatt avstängda och vi hänvisar resande till linje 8 hållplatser Klarälvsgatan, S:a Fjärstadsgatan, Trangärdstorpsvägen.

------------------------------------------------------------------

Från 7 januari 2019 flyttas pågående vägarbete och fram till april stängs hela Ringgatan för busstrafik. Hållplatserna Valhallagatan, Sannagatan, Paleniusparken, N:a Fjärstadsgatan, Dyevägen, Högforsgatan, Skogaholm, Strandgahagagatan och Älvåker stängs. Linje 2 leds då om via Råtorpsvägen/Skogaholmsvägen och resande hänvisas till linje 8 hållplatser Klarälvsgatan, S:a Fjärstadsgatan och Trangärdstorpsvägen.