Hagatorget avstängd
Januari

Hållplats Hagatorget avstängd och ändrad körväg fr.o.m. 1/2

Med anledning av VA-arbete i Haga stängs en del av Nygatan fr.o.m. 1 februari, vilket innebär att hållplats Hagatorget där linje 11, 52 och 63 går, stängs för trafik och hållplats Karlstad CCC trafikeras inte av linje 11. Arbetet beräknas pågå i ca 1 månad. 

Linje 11:
Leds om via Östra Kanalgatan- Tage Erlandergatan.

Hållplats Karlstad CCC och Hagatorget stängs. Resenärer hänvisas till tillfällig hållplats på Östra Kanalgatan.

Linje 52:
Leds om via Östra Kanalgatan- Tage Erlandergatan- Nygatan.

Hållplats Hagatorget stängs. Resenärer hänvisas till tillfällig hållplats på Östra Kanalgatan. Observera att linje 52 passerar hållplats Karlstad CCC, men stannar ej.

Linje 63:
Leds om via Östra Kanalgatan- Tage Erlandergatan- Nygatan

Hållplats Hagatorget stängs. Resenärer hänvisas till tillfällig hållplats på Östra kanalgatan. Observera att linje 63 passerar hållplats Karlstad CCC, men stannar ej.

Klicka här för större karta.