Juli

Omlagd körväg linje 4, 6 och 59

Måndagen den 6 augusti påbörjas ett arbete med en ny planlösning vid cykelöverfarten vid Cirkel K / gamla Milko på Våxnäs. Detta innebär att överfarten stängs och linje 4, 6 och 59 får omlagd körväg under tiden arbetet pågår. Arbetet beräknas pågå ca 3 veckor.  

Linje 4: 

Leds om via Skoghallsvägen - Mejerigatan 

Inga hållplatser berörs. 

Linje 6: 

Leds om via Skoghallsvägen - Mejerigatan 

Inga hållplatser berörs. 

Linje 59 (startar 20/8): 

Leds om via Skoghallsvägen - Mejerigatan 

Hållplats Spårgatan stängs för linje 59. Resenärer hänvisas till hållplats Engelska skolan och Västerstrandsskolan.