Juni

Linje 90 utgår och ny tidtabell linje 91

Med anledning av lågt vattenstånd utgår linje 90, 92 och linje 91 får ny tidtabell från 7 juli tillsvidare.