November

Resor med färdtjänst och riksfärdtjänst under julhelgen

Under julhelgen är efterfrågan av fordon större än tillgången. Därför vill vi ha din ansökan i god tid för att kunna boka och samordna resorna på ett bra sätt.

Från 10 december kan du beställa kommunala färdtjänstresor för julafton, juldagen och annandag jul.

Riksfärdtjänstansökan gällande resor under perioden 22-27 december ska ha inkommit till oss senast 16 november.

Ansökningsblanketter finns på https://karlstad.se/Karlstadsbuss/fardtjanst/ eller hos kundcenter i bibliotekshusets entréplan, Västra Torggatan 26. Telefon: 054-540 46 00

Ansökan skickas till: Karlstadsbuss-Färdtjänsten, 651 84 Karlstad