November

Omlagd körväg för linje 2 och 57 vid Kroppkärr från 12 november

Från trafikstart måndag 12 november får linje 2 och 57 omlagd körväg vid Kroppkärr med anledning av vägarbete.

Linje 2 och 57 kör under omläggningen via Sjöängsgatan och hållplatserna Talludden, Sidogatan, Lövvägen, Polhemsgatan och Kroppkärrsbadet stängs. Vi hänvisar resande till tillfälliga hållplatser utefter Sjöängsgatan.