Oktober

Hållplats Lingonstigen flyttas

Med anledning av ombyggnation flyttas hållplats Lingonstigen från 3 oktober tillsvidare. Tillfälliga hållplatser ställs ut i riktning mot Kroppkärrsskolan.