September

Hållplats Näbbgatan flyttad i riktning Orrholmen

Med anledning av byggnation är hållplats Näbbgatan i riktning Orrholmen flyttad. Tillfällig hållplats finns ca 60 meter i nordlig riktning.