September

Hållplats Nobelgymnasiet för linje 4 avstängd.

Med anledning av byggnation av Karlstadsstråket stängs hållplats Nobelgymnasiet i båda riktningar för linje 4.

Resande hänvisas till tillfälliga hållplatsen Korsets kapell i nordig riktning.