September

Linjeförändringar från 9 december

Söndagen 9 december byter vi tidtabell och S (snabbusslinjen) startar. I samband med uppstarten får även linje 3,4 och 13 ny linjesträckning.   

Följande linjer får förändringar från 9 december. Linje 3, 4 och 13 som får ändrad linjesträckning har klickbar bild. Aktuell tidtabell från 9 december publiceras så snart den är färdig. 

 

S (snabbusslinjen) trafikerar följande hållplatser:

Stora torget, Hagatorg, Nygatan, Hantverkaregatan, Sundstabadet, Sundsta/Älvkullen, Rudsskolan, Nobelgymnasiet, Korsets kapell, Norra kyrkogården, Ruds bytespunkt.

Hållplats Skogsbacken och Nobelgymnasiet (på Mossgatan) ersätts med nybyggda hållplatserna Norra kyrkogården och Korsets kapell.

 

Linje 3 kommer trafikeras mellan Universitetet och Jakobsberg.  Linjesträckningen mellan Stockfallet och Sommarro utgår och ersätts med linje 4 och linje 13.

Hållplatsen Stockfallet utgår och ersätts med nya hållplatser och ny linjesträckning till Norra Stockfallet av linje 4.

Hållplats Sundsta /Älvkullen på Sundstavägen byter namn till Tomtebogatan.

Linje 3 trafikerar följande hållplatser:

Golfbanan Jakobsberg, Landstingshuset, Mariebergs IP, Oldevigsgatan, Centralsjukhuset huvudentrén, Älvdalsgatan, Busstationen, Drottninggatan, Residenstorget, Stora torget, Östra Torggatan, Brogatan, Mellangatan, Millénsgatan, Tomtebogatan, Rudsskolan, Gunnern, Fadderortsgatan, Ruds centrum, Långtäppan, Rudsskogen, Norra Rud, Mossgatan, Ruds bytespunkt, Öjenäsgatan, Kronoskogsgatan, Gaperudsgatan, Mosserudsgatan, Lorensberg, Granhult, Elkroken, Kronoparkskyrkan, Universitetet.

 

Linje 4 får ny linjesträckning på den östra sidan av Karlstad och ny start- och slut hållplats är Norra Stockfallet. Nya hållplatser efter linje 4 blir Norra Stockfallet, Hällmarksgatan, Tallmarksgatan, Munkebolgatan och Lidl Kroppkärr. Hållplatserna Nobelplan och Nolbygatan ersätts av nya hållplatsen på Rudsvägen som heter Sundsta/Älvkullen. Hållplats Nokiagatan utgår. Norra Kroppkärr kommer trafikeras av linje 13.

Linje 4 trafikerar följande hållplatser:

Bergvik Maxi, Biltema, Axgatan, Frögatan, Gräsdalsgatan 11, Strågatan, Oskarslund, Engelska skolan, Våxnäs bytespunkt, Våxnäs centrum, Vårdcentralen Västerstrand, Plintgatan, Bågegatan, Petersbergsgatan, Sydvärnsgatan, Låglandsgatan, Ramgatan, Karlstad innebandyarena, Karolinen, Busstationen, Drottninggatan, Residenstorget, Stora Torget, Östra Torggatan, Brogatan, Dahlgrensgatan, Sundstabadet, Sundsta/Älvkullen, Östra infarten, Kyrkogårdsallén, Lidl Kroppkärr, Sidogatan, Talludden, Kroppkärsskolan, Lingonstigen, Munkebolgatan, Gaperudsgatan, Mosserudsgatan, Lorensberg, Enmyrsgatan, Granmyrsgatan, Ovanmyrsgatan, Hällmarksgatan, Tallmarksgatan, Norra Stockfallet

 

Linje 5  Hållplatserna Nobelplan och Nolbygatan ersätts av nya hållplatsen på Rudsvägen som heter Sundsta/Älvkullen. Ingen linjeförändring.

 

Linje 6  Hållplatserna Nobelplan och Nolbygatan ersätts av nya hållplatsen på Rudsvägen som heter Sundsta/Älvkullen. Ingen linjeförändring

 

Linje 13 förlängs i båda riktningar och trafikerar mellan Norra Kroppkärr - Norrstrand - Centrum - Centralsjukhuset - Sommarro.

Nya hållplatser för linje 13 blir Lidl Kroppkärr. Hållplatserna Rådmansgatan och Västra Hagaborg utgår.

Linje 13 trafikerar följande hållplatser:

Sommarro, Landerivägen, Rosenborg, Centralsjukhuset Klarälvsentrén, Kvarnberget, Centralsjukhuset huvudentrén, Älvdalsgatan, Busstationen, Drottninggatan, Residenstorget, Stora torget, Vårdcentralen Gripen, Brogatan, Dahlgrensgatan, Hagaborg, Norrstrandstorget, Ransätersgatan, Norrstrandsparken, Alstersgatan, Svinbäcken, Ulvsbygatan 19, Gränsgatan, Östra infarten, Kyrkogårdsallén, Lidl Kroppkärr, Gustaf Fröding, Lorensbergsparken, Lingonstigen, Kroppkärrsskolan, Uttervägen, Tjäderstigen, Transtigen. Linje 13 trafikeras med hybridbuss.

Linje 51 utgår. Resande hänvisas till linje 11.

Linje 58 utgår. Resande med linje 58 hänvisas till S (snabbusslinjen) som trafikerar nya hållplatsen Sundsta/Älvkullen på Rudsvägen.