April

Karlstadsbuss börjar trafikera Västra bron från 10 juni

Under eftermiddagen onsdagen den 10 april öppnar Västra bron för tung trafik men Karlstadsbuss börjar köra över bron från 10 juni.

Karlstadsbuss linje 2, 5, 8 och 57 kommer fortsatt att ledas om fram till kommande tidtabellsbyte 10 juni.

Anledningen till att bussarna behöver vänta fram till 10 juni är för att gällande tidtabell inte hinner ändras. I nuvarande tidtabell finns extra körtid mellan 8-10 minuter inlagd på linjerna 2, 5, 8 och 57. Dessa körtider hinner vi tyvärr inte justera eftersom omplanering av tidtabell och förarnas tjänster kräver en längre planeringsprocess.

- Det är mycket positivt att vi får möjlighet att köra över bron igen. Vi genomför nu, tillsammans med vår entreprenör Keolis, en ny planering som möjliggör en linjedragning över bron vid tidtabellsskiftet 10 juni, säger Mathias Lindgren, trafikchef tätort Region Värmland.

Vi hoppas att ni har förståelse för denna situation.

Värmlandstrafiks linjer berörs inte utan kommer att fortsätta som i nuläget.