Vägarbete
Augusti

Omlagd körväg i Råtorp för linje 2 och 64.

Under tiden VA-arbetet pågår leds bussarna om enligt följande:

Hållplatserna Högforsgatan och Skogaholm är avstängda och resande hänvisas till linje 8 hållplats Trangärdstorpsvägen.
Hållplatserna Strandhagagatan och Älvåker är öppna i riktning mot Ilanda men är stängda i riktning Centrum. Resande i riktning Centrum hänvisas till linje 8 hållplats Södra Gärdesgatan.