December

Karlstadsbuss satsar på solceller

Nu testar Karlstadsbuss solcellsdriven belysning på två av sina hållplatser i Karlstad.
- Vi vill testa detta i ett led att skapa större trygghet för våra resenärer, säger Mathias Lindgren trafikchef tätort i Region Värmland.

De utvalda hållplatserna är Rudsskogen och Gaperudsgatan under det här första testet där belysningen installerats under veckan.

- Trygghet är en viktig faktor för våra resenärer och där är hållplatsbelysning en viktig del för helhetsupplevelsen. Vi vet att det finns ett antal hållplatser runt om i Karlstad där det saknas belysning i väderskydden samtidigt som gatubelysning är på andra sidan gatan. Vi har därför velat testa solcellsdriven belysning på ett par hållplatser för utvärdering, säger Mathias Lindgren

Kommunen står i det här fallet för finansieringen av belysningen medan Karlstadsbuss har svarat för installationsarbetet.

- Jag tycker att det är jättebra att vi kan samarbeta i den här frågan och att vi tillsammans hittat ett hållbart och relativt enkelt sätt att öka trygghetskänslan hos resenärerna, säger Stefan Björkman gatuchef Karlstads kommun.