Vägarbete
December

Tingvallagatans hållplatser vid Stora Torget flyttade.

Ett fasadarbete pågår som innebär att två av Tingvallagatans hållplatslägen vid Stora Torget flyttas västerut.

Hållplatserna vid nuvarande "inre läge" närmast Stora Torget på Tingvallagatan kommer finnas kvar och hållplatserna i tidigare "yttre läge" kommer flyttas fram till hållplatsläge D (hållplatsen där Snabbusslinjens resenärer kliver av).

Vi kan inte lova vilket hållplatsläge som respektive linje stannar vid så ska du resa från hållplasten vid Tingvallagatan behöver du alltså vara observant på om din buss stannar vid läge A eller läge D.

Resande med linjer som slutar på Stora Torget (S, 1 och 2) kommer vid vissa tidpunkter behöva kliva av vid en tillfällig hållplats på Tingvallagatan mittemot Mitt i City.