Juni

Nyhet: Från höstterminen 2019 kan du få ditt gymnasiekort digitalt

Från och med höstterminen 2019 kan du som är skriven i Karlstads kommun och som uppfyller kriterierna ansöka om att få ditt gymnasiekort digitalt i mobilen. Här nedan finner du kontaktuppgifter som rör ansökningen och vanliga frågor och svar om gymnasieladdningen. 

Karlstads kommun hanterar alla ansökningar samt frågor och funderingar kring ansökan om busskort. Via länken kan du läsa mer om hur det fungerar: karlstad.se/busskortgymnasiet

Vid frågor, kontakta Karlstads kommuns Kontaktcenter via telefon 054- 540 00 00 eller mail karlstadskommun@karlstad.se

Vid terminsstart

Du som inte redan fått ditt kort med gymnasieladdning från hemkommunen får själv bekosta dina resor till och från skolan de första dagarna.

Glömt resekortet hemma

Då får du själv bekosta resan till och från skolan på annat sätt. Ombord på bussen kan man betala biljetten med resekort med reskassa eller period, mobilbiljett eller bankkort. 

Saknar giltig biljett och giltighetsbevis vid biljettkontroll

Biljettkontrollanterna har klara regler att jobba efter. Om du inte kan visa upp giltig biljett får du en tilläggsavgift på 600 kr plus betala enkelbiljettpris för resan. Reser du med gymnasieladdning på Värmlandskortet följer det med ett giltighetsbevis. Du måste alltid kunna visa upp ifyllt giltighetsbevis tillsammans med gymnasieladdning för biljettkontrollanten, annars tilldelas en tilläggsavgift.