Juni

Hållplats Morbror Rubens väg avstängd

Hållplats Morbror Rubens väg ska byggas om i båda riktningar och stängs därför tillsvidare. 

Resande hänvisar vi under tiden till hållplats Kavaljersvägen.