Juni

Hållplatsläge vid Kungsgatan stängs

Med anledning av asfaltering stängs det yttre hållplatsläget vid Stora Torget Kungsgatan från kl. 22:00 onsdag 12 juni och kommer vara avstängt i ca en vecka.

Resande hänvisas att vänta på sin buss vid det inre hållplatsläget.