November

Riksfärdtjänst och färdtjänst i Karlstads Kommun vid jul och nyår

Nu är det hög tid att ansöka om riksfärdtjänst för din jul- och nyårsresa. Under julhelgen är det många som vill resa och därför önskar vi din ansökan i god tid för att kunna boka och samordna resorna.

Riksfärdtjänst - ansök senast 22 november
Färdtjänstkunder som bor i Karlstads Kommun kan ansöka via e-tjänst eller ladda ner blanketter på www.karlstadsbuss.se/fardtjanst
Det går även att hämta blanketter vid Kundcenter i Bibliotekshusets entréplan, telefon 054-540 46 00.

Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, senast den 22 november.

Färdtjänstresor Karlstads Kommun
Färdtjänstkunder i Karlstads Kommun kan beställa färdtjänst för julhelgen från den 10 december. Ring Samres på 054- 21 77 00.