November

Förändring i tidtabellen från 15 december 2019

Från och med söndagen den 15 december 2019 börjar en justering i tidtabellen att gälla. Anledningen till justeringen är att morgonturerna har anpassats på en del linjer för att de ska passa SJ:s nya morgonavgång mot Stockholm. 

De linjer som berörs är linje S, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Nedan hittar du de nya morgonavgångarna.