Karlstadsbuss elbuss
Augusti

Åker du med linje 11 eller 12 och har rullstol eller annat hjälpmedel?

Från 24 augusti behövs samtliga bussar i trafik och då även våra mindre elbussar - Optare.

All påstigning sker sen i våras via bakdörrarna vilket tyvärr innebär att rampen inte kan användas på de turer som trafikeras av denna bussmodell eftersom rampen är placerad vid framdörren.

Ring Trafikledningen på telefon 054-21 11 80 om du ska ut och åka. Du får då reda på vilka avgångar som har en annan bussmodell där rampen finns placerad vid mittdörren så du kan planera ditt resande.

Självklart kan du åka med om du själv kan ta dig ombord i den bakre dörren utan ramp och förarens hjälp.