Augusti

Nu behöver vi hjälpas åt

För att minska smittspridning av covid-19 i samband med skolstart och att semestern är slut gör kollektivtrafiken i Region Värmland åtgärder för att undvika trängsel ombord.

Om du har möjlighet, res gärna på andra tider än i rusningstrafik (07:00-08:30 och 15:00-17:00) eller på annat sätt, exempelvis cykla eller gå.

Slutet av sommaren innebär att många återgår till vardagen vilket innebär ett ökat resande på våra bussar. Samtidigt kvarstår Folkhälsomyndighetens direktiv om att vi som kör kollektivtrafik ska minska risken för smittspridning genom åtgärder för att minskar trängseln. Bland annat genom att begränsa antalet resenärer per fordon för att resorna ska bli så trygga och säkra som möjligt.

Här nedan kommer några förslag på olika linjer för att ta sig till och från områden och platser med högt resande. 

Tack för att du visar hänsyn och undviker trängsel.

Studerar du på Sundsta-Älvkullegymnasiet?

Bor du på Rud och behöver åka buss?

Bor du på Kronoparken och behöver åka buss?

Ska du till Sjukhuset?