Linje 12
Augusti

Omlagd körväg och stängda hållplatser för linje 12 från 10 augusti

Från 10 augusti stängs hållplatserna Centralstationen, Köpmannagatan och Rosenbad för linje 12.

Resande från hållplats Centralstationen hänvisas till hållplats Drottninggatan.

Resande från hållplatserna Köpmannagatan och Rosenbad hänvisas till hållplats Konduktörsgatan.

Hållplats Konduktörsgatan flyttas västerut på Konduktörsgatan.

Linje 12 trafikerar hållplats Busstationen under tiden arbetet pågår.

Arbetet beräknas pågå ca 12 veckor.