Linje 7
Augusti

Omlagd körväg och stängda hållplatser för linje 7 från 10 augusti

Från 10 augusti stängs hållplatserna Södra Kyrkogatan, Inre hamn, Styrbordsgatan, Babordsgatan och Orrholmsgaraget för linje 7.

Resande från hållplatserna Södra Kyrkogatan och Inre hamn hänvisas till hållplats Stora torget.

Resande från hållplatserna Styrbordsgatan, Babordsgatan och Orrholmsgaraget hänvisas till hållplats Orrholmsplan.

Under tiden arbetet pågår kör linje 7 via Hamngatan och Sjömansgatan mellan Centrum och Orrholmen.

Linje 7 trafikerar inte hållplats Centralstationen.

Arbetet beräknas pågå i ca 12 veckor.