Corona
Mars

Coronainformation - för din trygghet

För att minska smittspridning av covid-19 i samband gör kollektivtrafiken i Region Värmland åtgärder för att undvika trängsel ombord.

SENAST UPPDATERAD 7 januari 2021
Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige. Det rekommenderas att bära munskydd i kollektivtrafiken under de tider då många människor vanligtvis reser. Tiderna som gäller är vardagar mellan klockan 07.00 till 09.00 samt 16.00 till 18.00. Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare.

Det rekommenderas att bära munskydd i kollektivtrafiken under de tider då många människor vanligtvis reser. Tiderna som gäller är vardagar mellan klockan 07.00 till 09.00 samt 16.00 till 18.00. Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare. 

I första hand är det var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd, helst av god kvalitet, det vill säga CE-märkta. 

SENAST UPPDATERAD 14 december 2020
Med anledning av coronaviruset vidtar vi en rad åtgärder för att säkerställa en trygg och säker resa för dig som reser med oss. Vi följer utvecklingen noga och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter. Vi för också regelbundet en dialog med vår entreprenör kring vilka åtgärder som är aktuella för kollektivtrafiken och för att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö för personalen i våra fordon.

Viktiga budskap just nu

Vi håller igång kollektivtrafiken för dig som behöver resa. Men vi alla måste hjälpas åt att hålla avstånd för att undvika att trängsel uppstår. Här på vår webbsida och via våra kanaler i sociala medier meddelar vi eventuella förändringar i trafiken.

Köp din biljett i förväg. Just nu är det inte möjligt att köpa biljett med betalkort ombord på våra bussar med anledning av coronaviruset. Du kan köpa din biljett i vår app Karlstadsbuss, i en biljettautomat eller på ett av våra försäljningsställen. Det går även bra att betala med reskassa ombord på bussen.

På- och avstigning genom bakdörrarna i busstrafiken. Det här är en åtgärd för att minska den oro som många förare känner för smittspridning så att de känner sig trygga och kan fortsätta utföra sitt viktiga arbete.

Undvik att resa i rusningstrafik. Om det är möjligt, försök att resa utanför dessa tider: 07:00-08:30 och 15:00-17:00. Eller välj att gå eller cykla om det är möjligt.

Allmänna råd

För att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken och allmänna färdmedel gäller följande allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

 • Tvätta händerna
 • Håll avstånd
 • Avstå från onödiga resor
 • Undvik rusningstrafik (07:00-08:30 och 15:00-17:00). En uppmaning till dig som inte verkligen behöver resa i rusningstrafik är att avstå från det för att bereda plats för de som ovillkorligt måste resa för att upprätthålla samhällskritiska funktioner.

Så här påverkas vår trafik

Vår busstrafik går som vanligt enligt tidtabell. Beredskaplan finns för hur trafiken körs om ett större sjukdomsutbrott bland pesonalen påverkar trafiken. På vår webbsida och via våra kanaler i sociala medier meddelar vi eventuella förändringar i trafiken.

Annat som vi gör i vår busstrafik

 • Alla städrutiner har setts över för att så långt det är möjligt skapa en smittfri miljö för kunderna.
 • Vi undviker att köra med fullsatta bussar. Vid risk för överfulla bussar, vilken det kan bli med stående personer hänvisar vi till nästa ordinarie avång, alternativt extrainsatt trafik.  
 • Sätena längst fram i bussarna närmst förare stängs av som en extra säkerhetsåtgärd. 
 • Främre dörren hos föraren stängs. På- och avstigning sker i de bakre dörrarna. Du kan alltså inte betala din resa med betalkort, köpa duo/gruppbiljett eller få övergångsbiljett. Endast förköpta biljetter såsom mobilbiljett, reskassa och periodbiljett gäller. Saldot på reskassan kan du kontrollera i någon av bussens kortläsare. Har du reskassa eller periodbiljett använder du ditt kort som vanligt i någon av bussens kortläsare. Dessa finns vid bakdörrarna eller strax bakom förarplatsen. Reser du med mobilbiljett visar du upp din mobilbiljett för föraren genom framdörren innan du kliver på vid bakdörren.           
 • Keolis som arbetsgivare för också en diskussion med förarna hur arbetsmiljön i bussarna tillfälligt kan förbättras för att möta och minska virusspridningen och risken för förarna att smittas av passagerare.
 • Representanter för entreprenören och företrädare för tätortstrafiken håller regelbundna ledningsmöten för att snabbt kunna åtgärda frågor som dyker upp.

Färdtjänst / Servicetrafik - utglesning i fordon från måndag 7 december

Nya utglesningsregler gäller från och med måndag 7 december för taxiregistererade fordon i vår färdtjänst/servicetrafik.

Specialfordon, tre sittande (3+0) eller två sittande och en rullstol (2+1).
Undantaget är dialysen där vi fortsätter som tidigare.

Finns det en ledsagare med från samma hushåll som den som sitter på rullstolsplatsen och som placeras i sätet bredvid rullstolen, kan vi köra tre sittande och en i rullstol (3+1).

Personbil, en sittande. Samma sak gäller även här med ledsagare. Är resenären och ledsagaren från samma hushåll, kan båda köras i samma personbil.
Ledsagare bredvid rullstolsplatsen eller i personbil kan också vara en personal som då ska använda sitt visir eller munskydd.

För dialystransporter finns sedan tidigare en tillfällig rutin införd och där fortsätter vi såsom tidigare.

I och med att vi inte kan fylla fordonen som normalt kan det i några fall uppstå något längre väntetider.
Vi ber om överseende med detta under rådande pandemi.

Bör jag vara orolig när jag reser med servicetrafik i sjuk- eller färdtjänstresor?

Av omsorg om dig och alla andra resenärer som har behov av att resa med våra servicefordon ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det handlar om att följa de råd som Vårdguiden 1177 ger till dig.

Ledningen för servicetrafiken och våra entreprenörer har tydliga åtgärdsplaner för hur trafiken ska upprätthållas vid olika grader av insjuknande förare eller hur sjuka kunder ska hanteras.

 • Planer och instruktioner för hur fordon rengörs för att förhindra smittspridning och hur eventuella underleverantörer säkerställer verksamheten finns upprättade.
 • Bemanningsplan finns även för eventuella sjukdomsutbrott på Beställningscentralen (BC).
 • Ansvariga för servicetrafiken håller möte varje morgon för att stämma av det aktuella läget.

Vi gör vårt bästa för att tillsammans med våra trafikföretag skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. För att vi ska lyckas är det viktigt att alla tar sitt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Generella råd som gäller inom alla våra verksamheter för att inte sprida smittan vidare:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand.
 • Stanna hemma om du är sjuk eller känner dig krasslig.

Du kan alltid hålla dig uppdaterad om de senaste rekommendationerna genom att besöka 1177 eller Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten "Skydda dig och andra" på olika språk 

More information about Corona in 19 foreign languages

Värmlandstrafiks hemsida kan du läsa vad som gäller i den regionala busstrafiken, tågtrafiken, skoltrafiken och servicetrafiken.