Corona
Mars

Coronainformation - för din trygghet

För att minska smittspridning av covid-19 i samband med skolstart och att semestern är slut gör kollektivtrafiken i Region Värmland åtgärder för att undvika trängsel ombord.

Om du måste resa med kollektivtrafiken finns det förslag på olika linjer för att ta sig till och från områden och platser med högt resande. Läs mer här. 

 


 

Med anledning av det nya Coronaviruset vidtar vi nu en rad åtgärder för att säkerställa en trygg och säker resa.

Bland annat har vi begränsat antalet sittplatser närmast föraren samt att på- och avstigning sker genom bakre dörrar och inte fram hos föraren. 

Vi för också regelbundet en dialog med vår entreprenör kring vilka åtgärder som är aktuella för kollektivtrafiken. Vi följer givetvis alla rekommendationer som kommer från berörda myndigheter och ser hela tiden över vår trafik och vilka åtgärder vi behöver vidta för att vi ska kunna erbjuda en trygg resa för våra kunder och en god och säker arbetsmiljö för personalen i våra fordon

Allmänna råd

För att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken och allmänna färdmedel gäller följande allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

 • Tvätta händerna
 • Håll avstånd
 • Avstå från onödiga resor
 • Undvik rusningstrafik. En uppmaning till dig som inte verkligen behöver resa i rusningstrafik är att avstå från det för att bereda plats för de som ovillkorligt måste resa för att upprätthålla samhällskritiska funktioner.

Så här påverkas vår trafik

Vår busstrafik går som vanligt enligt tidtabell.Beredskaplan finns för hur trafiken körs om ett större sjukdomsutbrott bland pesonalen påverkar trafiken. På vår webbsida och via våra kanaler i sociala medier meddelar vi eventuella förändringar i trafiken.

Nya reseregler 

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändring i myndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning i samhället med anledning av covid-19-epidemin.
I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas.

Nu när sommarlovs- och semesterperioden startat kommer resandet att minska en hel del så risken för trängsel lär minska rejält från och med vecka 25.

Vi följer resandet dagligen för att se om det är för mycket resande och därmed trängsel på någon eller några turer.
Vi sätter in extra fordon där vi anser det behövs och vi har tillgängliga fordon.

Resenärer bör även fortsatt hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Liksom tidigare betonar de allmänna råden vikten av att hålla avstånd och att hålla en god handhygien. Större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar – bör undvikas.

De nya allmänna råden trädde i kraft den 13 juni.

 

Annat som vi gör i vår busstrafik

 • Alla städrutiner har setts över för att så långt det är möjligt skapa en smittfri miljö för kunderna.
 • Vi undviker att köra med fullsatta bussar. Vid risk för överfulla bussar, vilken det kan bli med stående personer hänvisar vi till nästa ordinarie avång, alternativt extrainsatt trafik.  
 • Sätena längst fram i bussarna närmst förare stängs av som en extra säkerhetsåtgärd. 
 • Främre dörren hos föraren stängs. På- och avstigning sker i de bakre dörrarna. Du kan alltså inte betala din resa med betalkort, köpa duo/gruppbiljett eller få övergångsbiljett. Endast förköpta biljetter såsom mobilbiljett, reskassa och periodbiljett gäller. Saldot på reskassan kan du kontrollera i någon av bussens kortläsare. Har du reskassa eller periodbiljett använder du ditt kort som vanligt i någon av bussens kortläsare. Dessa finns vid bakdörrarna eller strax bakom förarplatsen. Reser du med mobilbiljett visar du upp din mobilbiljett för föraren genom framdörren innan du kliver på vid bakdörren.           
 • Keolis som arbetsgivare för också en diskussion med förarna hur arbetsmiljön i bussarna tillfälligt kan förbättras för att möta och minska virusspridningen och risken för förarna att smittas av passagerare.
 • Representanter för entreprenören och företrädare för tätortstrafiken håller regelbundna ledningsmöten för att snabbt kunna åtgärda frågor som dyker upp.

Bör jag vara orolig när jag reser med servicetrafik i sjuk- eller färdtjänstresor?

Av omsorg om dig och alla andra resenärer som har behov av att resa med våra servicefordon ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det handlar om att följa de råd som Vårdguiden 1177 ger till dig.

Ledningen för servicetrafiken och våra entreprenörer har tydliga åtgärdsplaner för hur trafiken ska upprätthållas vid olika grader av insjuknande förare eller hur sjuka kunder ska hanteras.

 • Planer och instruktioner för hur fordon rengörs för att förhindra smittspridning och hur eventuella underleverantörer säkerställer verksamheten finns upprättade.
 • Bemanningsplan finns även för eventuella sjukdomsutbrott på Beställningscentralen (BC).
 • Ansvariga för servicetrafiken håller möte varje morgon för att stämma av det aktuella läget.

Vi gör vårt bästa för att tillsammans med våra trafikföretag skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. För att vi ska lyckas är det viktigt att alla tar sitt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Generella råd som gäller inom alla våra verksamheter för att inte sprida smittan vidare:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand.
 • Stanna hemma om du är sjuk eller känner dig krasslig.

Du kan alltid hålla dig uppdaterad om de senaste rekommendationerna genom att besöka 1177 eller Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten "Skydda dig och andra" på olika språk 

More information about Corona in 19 foreign languages

Värmlandstrafiks hemsida kan du läsa vad som gäller i den regionala busstrafiken, tågtrafiken, skoltrafiken och servicetrafiken.