Mars

Res tryggt och säkert i vår trafik

Hur agerar Karlstadsbuss kring coronaviruset?

Det finns just nu inga rekommendationer om att undvika kollektivtrafiken från Folkhälsomyndigheten. Det innebär att trafiken går som vanligt och du kan resa som du brukar. Vi följer utvecklingen noga och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.
Vi lägger ökade resurser och kraft på att hålla rent och undvika smitta så långt det bara går.

Bör jag vara orolig när jag reser kollektivt?

Folkhälsomyndigheten har i nuläget inga rekommendationer om att undvika kollektivtrafiken.

 • Alla städrutiner har setts över för att så långt det är möjligt skapa en smittfri miljö för kunderna.
 • Vi undviker att köra med fullsatta bussar. Vid risk för överfulla bussar, vilken det kan bli med stående personer hänvisar vi till nästa ordinarie avång, alternativt extrainsatt trafik.  
 • Sätena längst fram i bussarna närmst förare stängs av som en extra säkerhetsåtgärd. 
 • Främre dörren hos föraren stängs. På- och avstigning sker i de bakre dörrarna. Läs mer här.
 • Keolis som arbetsgivare för också en diskussion med förarna hur arbetsmiljön i bussarna tillfälligt kan förbättras för att möta och minska virusspridningen och risken för förarna att smittas av passagerare.
 • Representanter för entreprenören och företrädare för tätortstrafiken håller regelbundna ledningsmöten för att snabbt kunna åtgärda frågor som dyker upp.

Du kan resa som du brukar, men det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig mot att bli sjuk eller smitta andra i vår gemensamma kollektivtrafik. Alltså genom att tvätta händer ofta, hosta och nys i armvecken och stanna hemma om du känner dig sjuk.

Kan trafiken påverkas?

I nuläget körs trafiken som vanligt. Men vi har en beredskap för situationer som kan uppstå och om myndigheterna kommer med nya råd och rekommendationer som påverkar kollektivtrafiken.

Vi har också upprättat beredskapsplaner för de olika grenarna av vår trafik och lösningar om ett större antal förare skulle insjukna.

Hur städar ni fordonen?

Fordonen städas som vanligt vilket innebär att de rengörs varje dag.
Vi lägger också mer arbete på att invändigt hålla våra fordon rena och smittfria så långt det bara går.

Bör jag vara orolig när jag reser med servicetrafik i sjuk- eller färdtjänstresor?

Av omsorg om dig och alla andra resenärer som har behov av att resa med våra servicefordon ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det handlar om att följa de råd som Vårdguiden 1177 ger till dig.

Ledningen för servicetrafiken och våra entreprenörer har tydliga åtgärdsplaner för hur trafiken ska upprätthållas vid olika grader av insjuknande förare eller hur sjuka kunder ska hanteras.

 • Planer och instruktioner för hur fordon rengörs för att förhindra smittspridning och hur eventuella underleverantörer säkerställer verksamheten finns upprättade.
 • Bemanningsplan finns även för eventuella sjukdomsutbrott på Beställningscentralen (BC).
 • Ansvariga för servicetrafiken håller möte varje morgon för att stämma av det aktuella läget.

Vi gör vårt bästa för att tillsammans med våra trafikföretag skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. För att vi ska lyckas är det viktigt att alla tar sitt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Generella råd som gäller inom alla våra verksamheter för att inte sprida smittan vidare:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Du kan alltid hålla dig uppdaterad om de senaste rekommendationerna genom att besöka 1177 eller Folkhälsomyndigheten.

Värmlandstrafiks hemsida kan du läsa vad som gäller i den regionala busstrafiken, tågtrafiken, skoltrafiken och servicetrafiken.