Vägarbete
Mars

Omlagd körväg för linje 7 vid Inre hamn

Tullhusgatan är avstängd och linje 7 kör omlagd körväg. Hållplats Inre hamn flyttas ca 100 meter norrut i riktning Centrum.