Mars

Linje 2, 5 och 8 får ändrad körväg och ny tidtabell från tisdag 24 mars

Med anledning av reparation av Västra bron (teaterbron) får linje 2, 5 och 8 ny tidtabell från tisdag 24 mars. Bussar från Henstad, Ilanda, Skåre och Grava kyrka får även ändrad körväg.

I riktning mot Henstad, Ilanda, Skåre och Grava kyrka kör linjerna ordinarie körväg.

I riktning mot Centrum är Västra bron avstängd och bussar från Henstad, Ilanda, Skåre och Grava kyrka kör via Hamngatan/Järnvägsgatan och trafikerar då hållplats Centralstationen.

Tidtabellerna nedan börjar gälla från tisdag 24 mars

Linje 2

Linje 5

Linje 8

Renoveringen beräknas pågår fram till hösten 2020.