Illustrerar trafikomläggning från 13 december vid Sundsta och Norrstrand.
Trafikomläggning från 13 december
November

Trafikomläggning vid Norrstrand och Sundsta från 13 december 2020

När byggnationen av Sundsta Torg startar kommer inte linjerna kunna köras som de gör idag utan några linjer behöver då köras via Sundstavägen. I samband med tidtabellsbytet 13 decemer genomförs följande linjeomläggnig.

Följande linjer påverkas av linjeomläggningen i båda riktningar.


Snabbusslinjen, linje S:

Kommer inte trafikera hållplatserna Hagatorget, Nygatan, Hantverkaregatan, Sundstabadet och Sundsta/Älvkullen.

Snabbusslinjen kommer istället trafikera hållplatserna Östra Torggatan, Mellangatan, Millénsgatan och Tomtebogatan, fortsätter sedan på ordinarie körväg från hållplats Rudsskolan.
Snabbusslinjen kommer även lasta från läge B på Kungsgatan vid Stora Torget (byter plats med linje 1).

 

Linje 1:

I riktning Campus kommer linje 1 stanna vid hållplatsläge C vid Stora Torget. Snabbusslinjen och linje 1 byter alltså plats.

 

Linje 2:

Kommer inte trafikera hållplatserna Östra Torggatan och Karlstad CCC.
Linje 2 kommer istället trafikera hållplatsen Hagatorget läge A och B.


Linje 4 och 5:

Kommer inte trafikera hållplatserna Dahlgrensgatan, Sundstabadet och Sundsta/Älvkullen.
Linje 4 och 5 kommer istället trafikera hållplatserna Mellangatan, Millénsgatan och Tomtebogatan, fortsätter sedan på ordinarie körväg från hållplats Östra infarten (linje 4) respektive Välsvikens handelsområde (linje 5).


Linje 6:

Kommer inte trafikera hållplatserna Östra Torggatan och Dahlgrensgatan.
Linje 6 kommer istället trafikera hållplatserna Hagatorget läge A och B, Nygatan, Hantverkaregatan och Hagaborg, fortsätter sedan på ordinarie körväg från hållplats Sundstabadet.


Linje 13:

Kommer inte trafikera hållplatsen Dahlgrensgatan.
Linje 13 kommer istället trafikera hållplatserna Karlstad CCC, Nygatan och Hantverkaregatan fortsätter sedan på ordinarie körväg från hållplats Hagaborg.


Linje 63:

Kommer inte trafikera hållplatserna Nygatan, Hantverkaregatan, Sundstabadet och Sundsta/Älvkullen.
Linje 63 kommer istället trafikera hållplatserna Karlstad CCC, Mellangatan, Millénsgatan och Tomtebogatan, fortsätter sedan direkt till Löfbergs Arena.

Linjeomläggningen beräknas pågå fram till sommaren 2021.