Hållplats Älvdalsgatan stängs
April

Hållplats Älvdalsgatan stängs från 19 april

Hållplats Älvdalsgatan stängs från 19 april och linje 3, 12 och 13 får omlagd körväg.

Resande med linje 3 och 13 hänvisas till hållplatserna Kvarnberget eller tillfälliga hållplatsen Algatan som finns utefter Älvgatan.

Resande med linje 12 hänvisas till hållplatserna Vikengatan eller Hööksgatan.

Trafikomläggningen gäller tills vidare.