*Linje 3 och 13
Juli

Hållplats Älvdalsgatan avstängd för linje 3 och 13

Hållplats Älvdalsgatan är avstängd för linje 3 och 13 och linjerna har omlagd körväg.  

Resande med linje 3 och 13 hänvisas till hållplatserna Kvarnberget eller den tillfälliga hållplatsen Algatan som finns utefter Älvgatan. 

Trafikomläggningen gäller tillsvidare.