Vägarbete
Mars

Ändrade hållplatslägen vid Vårdcentralen Gripen från 29 mars

Med anledning av att Herrgårdsgatan enkelriktas kommer både av- och påstigning för resande med linje 12 och 13 att ske vid det västra hållplatsläget. Det innebär att hållplatsen som är på samma sida om vårdcentralen stängs.

På den västra sidan kommer det finnas två hållplatsstolpar.

En stolpe är för resande mot Centrum, Sjukhuset, Viken, Mariebergsskogen och Sommarro.

Den andra stolpen är för resande mot Norrstrand, Herrhagen, Kroppkärr och Örsholmen.

Detta gäller från 29 mars fram till 18 juni.