Karlstadsbuss Nära buss
Karlstadsbuss Nära buss med 10 sittplatser samt rullstolsplats
Trafikstart 30 November

Ny appstyrd busstrafik testas på Mjölnartorpet

Nu startar en helt ny typ av busstrafik upp på test i Karlstad, där resande på Mjölnartorpet kan vara med och forma framtidens kollektivtrafik. 

Pilottestet kallas Karlstadsbuss Nära och är ett samarbete mellan Region Värmland, Keolis och franska Padam Mobility.

- Nu vänder vi på upplägget! Med hjälp av ny teknik låter vi våra resenärers behov och beteende här och nu styra trafiken, berättar Robert Sahlberg, affärsutvecklare på Region Värmland och projektledare för Karlstadsbuss Nära-satsningen.

Karlstadsbuss Nära bokas via en app, körs med mindre bussar och anpassas efter när och vart du vill resa. Resenärerna kan resa mellan befintliga och ett flertal virtuella hållplatser på Mjölnartorpet samt till och från Välsviken, Kronoparken C och universitetet. Systemet bakom används exempelvis i flera av Paris ytterområden, och satsningen i Karlstad är den första på svenska marknaden.

Testet kommer att köras parallellt med den vanliga busstrafiken och utvärderas kontinuerligt med bland annat kundundersökningar.

- Vi kommer att skruva och optimera kundupplevelsen längs med vägen. Hur det här upplägget fungerar i teorin vet vi, men det är först när vi testar trafiken i verkligheten och tar del av våra resenärers tankar och idéer som vi vet hur den kan fungera här i Karlstad och i Värmland, säger Robert Sahlberg.

Vill utveckla kollektivtrafiken

Detta är ett av flera pilotprojekt som Region Värmland, inom varumärkena Värmlandstrafik och Karlstadsbuss, startat upp med syfte att utveckla och förbättra kollektivtrafiken i Värmland.

- För att öka det hållbara resandet, både i stadsmiljö och på landsbygden, behövs smarta och flexibla lösningar för hela resan, menar Jesper Johansson (MP), kollektivtrafiknämndens ordförande i Region Värmland.

- Region Värmland har en stor upphandling framför sig, där hela regionens busstrafik ska upphandlas. Inför den behöver vi testa och samla kunskap kring nya typer av reselösningar, så att vi kan erbjuda en attraktiv kollektivtrafik även framöver, fortsätter han. 

Framtida resande i Karlstad

Tanken är att ett koncept som Karlstadsbuss Nära skulle kunna vara en bra matchning med Karlstadsbuss S-linje, det snabbusstråk som utvecklas och byggs ut i Karlstad de kommande åren.

- En trafikmodell som Karlstadsbuss Nära kan vara ett smart och effektivt komplement till våra snabbusslinjer i Karlstad. Ett mindre fordon som bara kör när det finns en efterfrågan och som täcker ett större geografiskt område än dagens fasta linjetrafik, säger Mathias Lindgren som är trafikchef för tätortstrafiken på Region Värmland.

Kanske är det så här våra Karlstadsresenärer i framtiden reser till och från våra snabbusslinjer?

Om Karlstadsbuss Nära

Region Värmlands pilotprojekt Karlstadsbuss Nära utgår från Mjölnartorpet i Karlstad. Piloten startar den 30 november 2021 och avslutas i juni 2022. I den första etappen kan resenärerna boka sina resor dessa tider:

  • Tisdag - fredag 06.00-10.00 / 14.00-18.00.
  • Lördag 09.00-13.00 / 14.00-18.00.

Bokningsbara tider och dagar kommer att utökas längre fram under testet. Man reser med Karlstadsbuss Nära med samma biljetter som i Karlstadsbuss övriga trafik.

Läs mer om hur du reser med Karlstadsbuss Nära >>