Vägarbete
September

Hållplats Granmyrsgatan stängs i riktning mot Stockfallet och Ilanda

Måndag 13 september stängs hållplats Granmyrsgatan i riktning mot Stockfallet och Ilanda med anledning av byggnation av ny skola.

Resande med linje 4 och 55 hänvisas till hållplatserna Enmyrsgatan och Ovanmyrsgatan.