Karlstadsbuss Nära Fordon
April

Karlstadsbuss Nära kommer till Sommarro

På måndag den 4 april lanserar Region Värmland pilotprojektet Karlstadsbuss Nära på Sommarro. Detta med anledning av att Karlstads kommuns vägarbeten i området gör att linje 13 inte länge tar sig fram. Projektets små, flexibla bussar sätts i stället in för att lösa trafikglappet.  

Från fredag 1 april och fram till sommaren pågår arbetet med en gång- och cykelbana utefter Sommarrovägen och under den tiden kan inte Karlstadsbuss bussar vända vid Vallgatan. Det innebär att linje 13 i stället får hållplats Sjukhuset Klarälvsentrén som start- och sluthållplats och att bussen inte trafikerar hållplatserna Rosenborg, Landerivägen och Sommarro. Linje 12 påverkas inte av vägarbetena, utan går som vanligt. 
 
– För att hitta en bra lösning för de som under denna period blir utan buss kommer vårt nya trafikkoncept Karlstadsbuss Nära att flytta in på Sommarro. Det blir alltså inte en linjeersättning rakt av utan en flexibel minibuss som kan ta dig till många fler hållplatser i området, säger Mathias Lindgren, som är tätortstrafikchef på Region Värmland. 

– Genom att nu flytta Karlstadsbuss Nära-projektet till ett nytt område kan vi se till att alla områden fortfarande har kollektivtrafik, samtidigt som pilottestet fortsätter att rulla. Det ska bli väldigt roligt att få presentera Näras flexibla tjänst för fler Karlstadsbor! säger Robert Sahlberg, som är projektledare för satsningen på Region Värmland Kollektivtrafik. 
 
Karlstadsbuss Nära kommer även att trafikera delar av Kvarnberget, Marieberg och Jakobsberg, så att fler ska få möjlighet att testa pilotsatsningen när den finns i området. För den som vill resa vidare är hållplats Centralsjukhuset Huvudentrén den rekommenderade knytpunkten för Nära-resenären. 

– Tanken är att ett koncept som Karlstadsbuss Nära skulle kunna vara en bra framtida matchning med Karlstadsbuss S-linje, det snabbusstråk som utvecklas och byggs ut i Karlstad de kommande åren, förklarar Mathias Lindgren. 


Den 12 april klockan 16.30-18.00 kommer Region Värmland att finnas på Sommarrovägen, i närheten av hållplats Landerivägen, för att berätta om satsningen. 

Läs mer om hur du reser med Karlstadsbuss Nära