Januari

Nya anpassningar från 14 januari för trygga färdtjänstresor

Vi har kontinuerliga avstämningar med Smittskydd Värmland för att anpassa vår trafik efter det rådande läget i pandemin. Med anledning av den ökade smittspridningen kommer vi från och med den 14 januari, i samråd med Smittskydd Värmland, att göra nya anpassningar för vår färdtjänst.

De nya anpassningarna, som bland annat innebär att vi kör färre kunder per resa, kan komma att påverka vår kapacitet, det vill säga hur många resor vi kan utföra dagligen. Vi ber därför dig som kund att i god tid planera och boka din resa så att vi kan bistå dig på bästa sätt.

Från och med 14 januari 2022 gäller följande >>