Juli

Lågt vatten i Klarälven innebär ändringar i båtbusstrafiken

Med anledning av det ovanligt låga vattenläget i Klarälven ändras linjesträckning och tidtabellerna för båtbussarna i Karlstad. Alla avgångar mellan Inre hamn och Almentorget ställs in och ersätts av trafik mellan Mariebergsskogen och Sommarro via bland annat Button Town Café.

Uppdatering 28 juli: Justerade tidtabeller för linje 90 och 91. 

Totalt är det fyra bryggor som måste stängas av på grund av det låga vattenläget i älven: Café Slusswakten, Almentorget, Sandgrund och Färjestad. Dessutom påverkas linje 92, Karlstad runt, där båten, i stället för att gå igenom de centrala delarna av Karlstad, kommer bjuda resenärerna på en tur mot Hammarö i älven.


– Naturligtvis är det tråkigt att behöva stänga några bryggor, men med det låga vattenläge som råder i älven där sandbankarna sätter stopp har vi ingen möjlighet att passera de platserna, säger Mathias Lindgren, tätortstrafikchef på Region Värmland Kollektivtrafik. Vi är dock glada över att vi med kort varsel kan lägga om trafiken och i stället erbjuda båtbusstrafik mellan Mariebergsskogen och Sommarro. På så vis går det till exempel att åka till Button Town Café även i fortsättningen, en destination som vi vet är populär bland våra resenärer.

Båtbussarna i Karlstad körs till och med 31 augusti. Här nedan finner du de nya tidtabellerna:
Linje 90
Linje 91
Linje 92