Juni

Ändringar i Karlstadsbuss linjenät

För att skapa en bättre helhet i linjeutbudet i Karlstad har några av Karlstadsbuss linjer dragits om eller justerats. Ändringarna börjar gälla i och med tidtabellsskiftet den 11 december 2022.

Dessa ändringar kommer att ske på Karlstadsbuss baslinjer:

  • Snabbusslinjen Linje S förlängs från centrum till Jakobsberg och ersätter då linje 3 på motsvarande sträcka. En ny hållplats, Wennbergsparken, kommer att öppnas mellan Inre hamn och sjukhuset. 
  • Linje 3 tar i stället över linje 6 linjesträckning väster om centrum till Våxnäs och Gruvlyckan. Gruvlyckan får med detta exempelvis direktförbindelse med Sundsta-Älvkullegymnasiet, hållplats Tomtebogatan. 
  • Linje 4 förlängs från Norra Stockfallet till Edsgatan. Tre nya hållplatser tillkommer då: Steffens väg, Södra Edsgatan och Edsgatan. Bussen kommer att trafikera både hållplats Edsgatan och Västra Stockfallet i stället för att hållplatserna trafikeras varannan tur. Därmed får dessa ändhållplatser 20-minuterstrafik i stället för 40-minuterstrafik under dagtid på vardagar.*

         Linje 4 får dessutom en ny kortare körväg via Strand, vilket förkortar
         restiden mellan Gruvlyckan och Stora Torget med 40 procent.
         Linjen får i samband med linjeomläggningen 10 minuterstrafik i båda
         riktningarna mellan Oskarslund och Stora Torget under morgon och
         eftermiddag. Resande mellan Våxnäs och Bergvik hänvisas istället
         till linje 1 och Våxnäs bytespunkt.

  • Linje 5 får ny sträckning via Våxnäs centrum.
  • Linje 6 trafikerar enbart sträckan Stora Torget-Färjestad.
  • Linje 59 tas bort och trafiken sker i stället med linje 4, som då får 10 minuterstrafik i båda riktningarna mellan Oskarslund och Stora Torget under morgon och eftermiddag.

 

Här kan du se kartan i större format.

*Den ändring vi nu genomför är ett steg mot vår framtida vision för stadstrafiken i Karlstad. En vision som bygger på några kapacitetsstarka linjer som går snabbt och som har täta avgångar. Ett stadsbusslinjenät som mer påminner om ett tunnelbanesystem än traditionell stadsbusstrafik. Erfarenheterna från både Karlstad och andra städer är att just den typen av trafik är det som krävs för att locka ännu fler att ställa bilen och i stället resa kollektivt. Än så länge har vi en sådan linje på plats, S-linjen. Tanken är att den linjen ska förlängas både västerut och österut om några år. Vår förhoppning är att vi kan inviga ytterligare en S-linje i framtiden som bland annat går genom Våxnäs till Bergvik. I ett framtida trafiksystem kommer vi inte att kunna erbjuda ett lika finmaskigt linjenät som idag, vilket innebär att det kan bli längre avstånd till hållplatserna och fler byten än idag till några destinationer. I gengäld kommer majoriteten av alla resor att gå snabbare än idag och bussarna går betydligt oftare. I visionen kompletteras S-linjerna med några lokallinjer för att nå alla områden i staden.

I vår kommande linjeförändring stämmer det att linje 4 inte längre går genom Våxnäs på sin väg till Bergvik. Men linje 1, 3 och 5 går genom Våxnäs och det går fortfarande att resa direkt från Våxnäs till Bergvik med linje 1. Brukar du gå på vid en viss hållplats kan det nu vara bättre att gå på vid en annan i närheten om du vill resa direkt till Bergvik. Annars har du fortfarande möjlighet att resa kollektivt från din närmsta hållplats, fast byta från linje 3 till linje 1 vid Våxnäs bytespunkt eller från linje 5 till linje 1 vid Violgatan.

Här kommer några tips på hur du nu kan resa till Bergvik från Våxnäs:

Brukar du resa från Bågegatan?
Res direkt med linje 1 till Bergvik från Hållplats Låglandsgatan eller res med linje 5 från hållplats Bågegatan och byt till linje 1 vid hållplats Violgatan.

Brukar du resa från Petersbergsgatan?
Res direkt med linje 1 till Bergvik från Hållplats Låglandsgatan eller Stenhagsgatan eller res med linje 5 från Petersbergsgatan och byt till linje 1 vid hållplats Violgatan.

Brukar du resa från hållplats Sydvärnsgatan?
Res direkt med linje 1 till Bergvik från hållplats Stenhagsgatan eller res med linje 5 från hållplats Sydvärnsgatan och byt till linje 1 vid hållplats Violgatan.

Brukar du resa från Plintgatan?
Ta bussen från Plintgatan och byt från Linje 3 till Linje 1 vid Våxnäs bytespunkt eller från Linje 5 till Linje 1 vid Violgatan.

Reser du från Våxnäs C eller Vårdcentralen Västerstrand till Bergvik?
Res direkt med linje 1 till Bergvik från hållplats Våxnäs bytespunkt eller res med linje 3 till bytespunkten för byte till linje 1 eller med linje 5 till Violgatan för byte till linje 1.