Människor som kliver ombord på buss
Oktober

Busstrafik när Vikentunneln stängs för ombyggnation

I samband med att arbetet med Resecentrum tar fart under våren 2023 kommer vikentunneln att stängas och gående och cyklister behöver ta andra vägar för att ta sig mellan Viken och Karlstad centrum. För att erbjuda fler möjligheter för boende kring Vikentunneln att ta sig till andra sidan järnvägen kommer Region Värmland att utöka trafiken i Viken med 100 turer i veckan. 

Vill du veta mer om trafiklösningen eller busskortslösningen som är framtagen tillsammans med Karlstads kommun? Här hittar du svaren på många av dina funderingar:

Busstrafiken i Viken

Hur ser trafiklösningen ut? 

För att erbjuda fler möjligheter för boende kring Vikentunneln att ta sig till andra sidan järnvägen kommer Karlstadsbuss linje 12 och 13 att läggas om vid tidtabellsskiftet den 11 december 2022. Linjerna växlar sin västra linjesträckning med varandra, vilket innebär att det blir något färre turer till Sommaro och cirka 100 turer fler per vecka till Mariebergsskogen via Viken. I samband med skiftet kommer linjerna att byta namn till 10 och 11. S-linjen kommer i och med tidtabellsskiftet också att förstärka trafiken i området genom sin förlängning via Sjömansgatan och Hööksgatan mot CSK och Jakobsberg. 

Linje 10 trafikerar mellan Norra Kroppkärr-Stora Torget-Viken-Mariebergsskogen.

Linje 11 trafikerar mellan Örsholmen-Stora Torget-Kvarnberget-Sommarro.

Förstärkningen av trafiken i Viken medfinansieras av Karlstads kommun. 

 

När börjar den nya trafiken att gå? 

Den nya trafiklösningen börjar rullar 11 december och kommer att finnas så länge Vikentunneln är stängd. 

 

Hur länge ska detta pågå? 

Vi kommer att ha en utökad trafik i Viken så länge Vikentunneln är stängd. Under de här åren kommer vi också att utvärdera trafiken och se på om den kommer att behöva skruvas på. 

 

När kan jag se tidtabellerna? 

Tidtabellerna kommer att publiceras på karlstadsbuss.se under november. 

 

Får vem som helst åka med de förstärkta bussturerna? 

Ja alla som vill får åka med, det är ordinarie trafik för Karlstadsbuss. Men för att få åka kostnadsfritt så måste du ansöka om ett särskilt Viken-busskort hos Karlstads kommun som gäller på utpekade hållplatser. Det gäller för dem som bor i området och därför är mesta påverkade av avstängningen.

 

Hur fungerar det att resa med Karlstadsbuss om jag har en funktionsnedsättning?

För att underlätta för dig som har en funktionsnedsättning arbetar vi ständigt med att förbättra tillgängligheten till våra bussar.

Du kan alltid be föraren om hjälp med att stiga av eller på bussen på ett tryggt och säkert sätt.

Detta finns på bussarna i Karlstads stadstrafik för att underlätta din resa:

  • Rullstolsplats med fästanordning.
  • Låggolv för att underlätta för dig som stiger på och av bussen. Vänta några sekunder så att bussen hinner sänka ner golvet innan du kliver av och på.
  • Ramp som kan fällas ut vid bussens mittdörrar.
  • Signalknapp vid mittdörrar för behov av öppning eller hjälp.
  • Sittplatser med extra benutrymme. 
  • I mån av plats särskilda platser för personer med funktionsnedsättning och för rullatorer. 
  • Kortläsare vid mittdörrarna. 
  • Specifik stoppknapp för att uppmärksamma föraren på avstigande med särskilda behov. 
  • Inre och yttre hållplatsutrop.
  • Inre och yttre destinationsskyltar.

 

 

Viken-busskortet

Det är Karlstads kommun som administrerar och svarar på dina funderingar kring Viken-busskorten. Eftersom beslutet om lösningen precis är fattat finns inte kortet att dela ut ännu. Kommunen återkommer runt årsskiftet med mer information kring hur ansökan och utdelning av Viken-busskortet kommer att fungera. 

Hur ser biljettlösningen ut? 

Boende i Viken och Tingvallastaden kommer att ha möjlighet att kostnadsfritt söka och hämta ut ett Viken-busskort som är giltiga på linje 10 och S-linjen vid påstigning och avstigning i Viken och Tingvallastaden. Ansökan om samt utdelningen av busskortet sköts av Karlstads kommun. Karlstads kommun återkommer runt årsskiftet med mer information kring hur ansökan och utdelning av Viken-busskortet kommer att fungera.  

 

På vilka linjer och hållplatser gäller Viken-busskortet? 

Biljetten är endast giltig på linje 10 och S-linjen och endast mellan dessa hållplatser: 

Hållplats Stora Torget (Linje S, 10) 

Hållplats Residenstorget (Linje S, 10) 

Hållplats Inre Hamn (Linje S) 

Hållplats Wennbergsparken (Linje S) 

Hållplats Vårdcentralen Gripen (linje 10) 

Hållplats Drottninggatan (linje 10) 

Hållplats Centralstationen (linje 10) 

Hållplats Köpmannagatan (linje 10) 

Hållplats Rosenbad (linje 10) 

Hållplats Konduktörsgatan (linje 10) 

Hållplats Vikentunneln (linje 10) 

Hållplats Vikengatan (linje 10)

 

Varför gäller inte Viken-busskortet på hela linjerna? 

Detta är en lösning som ska underlätta för de som bor i närheten av Vikentunneln och som vanligtvis går genom tunneln, och som av olika anledningen inte kan eller vill gå eller cykla de rekommenderade omledningsvägarna via Tullhusgatan och Klaraborgsgatan. 

Vill du resa en längre sträcka med Karlstadsbuss eller Värmlandstrafik behöver du köpa en biljett för detta. I och med tidtabellsskiftet kommer dock en stor satsning på kollektivtrafikens biljettpriser att dra igång. Från och med 11 december kostar en enkelbiljett för tätort, vuxen, 24 kr oavsett var du köper din biljett och hur du väljer att betala. (Nuvarande pris 24-28 kronor). (Undantaget betalning med bankkort ombord på Karlstadsbuss.) Det finns även seniorrabatt, barnvagnsrabatt och studentrabatt på samtliga av Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks biljetter. 

   

Vad händer om jag reser med Viken-busskortet utanför det område där biljetten gäller? 

Reser du utanför området där Viken-busskortet är giltig behöver du köpa en biljett. Det kan du göra i både Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks app, i våra biljettautomater eller genom att använda Reskassa. 

Region Värmland genomför biljettkontroller i Karlstadsbuss trafik och du måste visa upp att du har en giltig biljett och lämna över den vid biljettkontroll. Om du inte kan visa upp en giltig biljett vid en biljettkontroll måste du köpa en biljett av kontrollanten. Du kan dessutom få betala en tilläggsavgift på 1 200 kronor utöver avgiften för biljetten. 

 

Jag har en biljett men har glömt den. Får jag resa ändå? 

Nej, du måste alltid ha en giltig biljett när du reser med Karlstadsbuss.

 

Vad kostar det att resa med buss i Karlstad om jag inte har ett Viken-busskort? 

Här finns en prislista över alla biljetter.” 

 

Från och med 11 december kostar en enkelbiljett för tätort (vuxen) 24 kr oavsett var du köper din biljett och hur du väljer att betala. (Nuvarande pris 24-28 kronor). (Undantaget betalning med bankkort ombord på Karlstadsbuss.) Det finns även seniorrabatt, barnvagnsrabatt och studentrabatt på samtliga av Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks biljetter. 

Du kan resa med både Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss biljetter i Karlstad-Hammarö tätort och priset är detsamma. Det finns självfallet även olika typer av periodbiljetter, där du som reser ofta kan göra detta till ett förmånligare pris.  

 

Karlstads kommun återkommer runt årsskiftet med mer information kring hur ansökan och utdelning av Viken-busskortet kommer att fungera.  

Har du frågor kring Viken-busskortet hör du av dig till Karlstads kommun.