Kundservice

Karlstadsstråket – snabbusslinje

För att utveckla kollektivtrafiken i Karlstad planeras ett linjesystem med snabbusslinjer. Syftet är att busstrafiken prioriteras så att det går snabbare att ta sig mellan stora målpunkter i Karlstad. 2018 börjar första etappen byggas, mellan väg 63 på Rud och Stora torget. Snabbusslinjen börjar trafikeras i slutet av 2018.

Karlstadsstråket är första delen i en större satsning på ett stomlinjesystem från Bergvik i väster till Välsviken i öster och Skåre i norr. Stomlinjerna ska fungera som snabbusslinjer, en huvudled för kollektivtrafiken som samlar ihop trafiken från övriga busslinjer. I nuläget finns inget beslut om när hela det nya linjesystemet ska vara färdigt.


Linjesträckning Karlstadsstråket (klicka på bilden för en större version).

Det nya linjesystemet ska göra kollektivtrafiken mer attraktiv genom att:

  • Bussen prioriteras i trafiken genom företräde, egna körfält och trafikljus (signalprioritering).
  • Avgångarna är många – i framtiden är målsättningen att det ska komma en ny buss var femte minut under de mest intensiva perioderna.
  • Linjerna ska trafikeras av nya högkapacitetsbussar som går på el och rymmer fler personer med snabbare på- och avstigning.
  • Busstrafiken ska samspela med gång och cykel samt underlätta att kombinera dessa trafikslag.
  • Hållplatsmiljöerna ska vara funktionella och tilltalande. En viktig del i projektet är att stadsmiljön utvecklas.

Läs mer om projektet Karlstadsstråket på sidan Karlstad växer.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den