Aktuella trafikstörningar

Från 1 april kör inte linje 13 till Sommarro

Trafikinformation Karlstadsbuss

Från fredag 1 april och fram till sommaren 2022 genomförs ett arbete med byggnation av gång- och cykelbana utefter Sommarrovägen och under tiden arbetet pågår kan inte våra bussar vända vid Vallgatan. Det innebär att linje 13 får hållplats Centralsjukhuset Klarälvsentrén som start- och sluthållplats från 1 april och att hållplatserna Rosenborg, Landerivägen och Sommarro då stängs för linje 13.

För att erbjuda en trafiklösning kommer Karlstadsbuss Nära flytta till Sommarro. Vilket datum Karlstadsbuss Nära startar är i dagsläget inte helt klart men troligtvis under första halvan av april.
Inför uppstarten av Karlstadsbuss Nära publiceras information på karlstadsbuss.se

Uppdaterad den