Biljetter

Prislista

Våra periodprodukter är giltiga inom Karlstadsbuss trafikeringsområde hela dygnet som fordonen körs. Periodprodukterna är även giltiga på Värmlandstrafiks fordon inom Karlstadsbuss trafikeringsområde. Med reskassa kan du åka på alla Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks fordon i hela Värmland.

baslinjekarta

centrumlinjekarta

speciallinjekarta

hockeybusslinjekarta

  

Barn och skolungdom 0 - 19 år  

En resaPris
Enkelbiljett reskassa 13 kr
Enkelbiljett förköp# 16 kr
Enkelbiljett ordinarie*

45 kr


Flera resor

Pris

Pris/dag
24 h biljett 55 kr 55 kr
72 h biljett 110 kr 36,70 kr
Flex 10/60 215 kr 21,50 kr
14 dagar period 255 kr 18,20 kr
30 dagar period 430 kr 14,30 kr
Halvår 2350 kr 12,80 kr
Sommarkort (8 juni - 18 augusti) 520 kr

8,70 kr


För elever i grundskola & gymnasium
Skolkort (1 termin 1/1-9/6 eller 12/8-31/12) 1275 kr 8,50 kr

Två barn upp till och med 6 år reser gratis i sällskap av en ansvarig person med giltig biljett. Ytterligare medföljande barn betalar enkelbiljett för barn/skolungdom. 
 

Ungdom 20 - 25 år  

En resaPris
Enkelbiljett reskassa 18 kr
Enkelbiljett förköp# 24 kr
Enkelbiljett ordinarie* 45 kr

Flera resor

Pris

Pris/dag
24 h biljett 55 kr 55 kr
72 h biljett 110 kr 36,70 kr
Flex 10/60 235 kr 23,50 kr
14 dagar period 280 kr 20,00 kr
30 dagar period 470 kr 15,70 kr
Halvår  2350 kr 12,80 kr
Sommarkort (8 juni - 18 augusti) 655 kr 10,90 kr

 

Student 26 - 64 år  

Man har rätt till studentrabatt mellan 26-64 år om man har en studietakt på minst 75%. Man måste kunna uppvisa giltigt studentlegitimation från Mecenat eller Studentkortet samt giltig id-handling. SFI och övriga utbildningar som inte är studiemedelsberättigade får inte tillgång till kollektivtrafikens studentrabatter.

En resaPris
Enkelbiljett reskassa 18 kr
Enkelbiljett förköp# 24 kr
Enkelbiljett ordinarie* 45 kr

Flera resor

Pris

Pris/dag
24 h biljett 55 kr 55 kr
72 h biljett 110 kr 36,70 kr
Flex 10/60 235 kr 23,50kr
14 dagar period 280 kr 20,00 kr
30 dagar period 470 kr 15,70 kr
Sommarkort (8 juni - 18 augusti) 655 kr 10,90 kr


 Vuxen 26 - 64 år
 

En resaPris
Enkelbiljett reskassa 21 kr
Enkelbiljett förköp# 26 kr
Enkelbiljett ordinarie* 45 kr

Flera resor

Pris

Pris/dag
24 h biljett 75 kr 75 kr
72 h biljett  150 kr 50 kr
Flex 10/60 325 kr 32,50 kr
14 dagar period 375 kr 26,80 kr
30 dagar period 645 kr 21,50 kr
Årskort 6450 kr 17,70 kr
Sommarkort (8 juni - 18 augusti) 890 kr 14,80 kr

Senior 65 - år 

Gäller även personer med Försäkringskassans förmånsintyg.

En resaPris
Enkelbiljett reskassa, kl 10-14 13 kr
Enkelbiljett reskassa, övrig tid 18 kr
Enkelbiljett förköp# 24 kr
Enkelbiljett ordinarie* 45 kr

Flera resor

Pris

Pris/dag
24 h biljett 55 kr 55 kr
72 h biljett 110 kr 36,70 kr
Flex 10/60 235 kr 23,50 kr
14 dagar period 280 kr 20,00 kr
30 dagar period 470 kr 15,70 kr
Sommarkort (8 juni - 18 augusti) 655 kr 10,90 kr


Duo/Familj-biljett

En resaPris
Enkelbiljett reskassa 41 kr
Enkelbiljett förköp# 49 kr
Enkelbiljett ordinarie* 75 kr

En Duo/Familj-biljett gäller för upp till fem personer.
- 2 personer över 19 år och upp till 3 personer 0-19 år
- 1 person över 19 år och upp till 4 personer 0-19 år

 

Resa med barnvagn

En resaPris
Enkelbiljett reskassa, kl 10-14 13 kr
Övrig tid pris enligt ålderskategori  

Oavsett vilken biljett du betalat och reser med får du kostnadsfritt ta med barnvagnen på bussen i mån av plats.
Två barn upp till och med 6 år reser gratis i sällskap av en ansvarig person med giltig biljett. Ytterligare medföljande barn betalar enkelbiljett för barn/skolungdom.

 

# Enkelbiljett förköp kan köpas i vår app, i våra automater samt hos våra ombud.

* Enkelbiljett ordinarie kan köpas med betalkort ombord på bussen.

Samtliga priser inkl 6% moms och gäller tillsvidare från och med 10 december 2018. Med reservation för eventuella förändringar.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den