Biljetter

Prislista från 12 december 2021

Priser Enkelbiljetter

 

  Reskassa                           


  Förköp**/
Mobilbiljett                           

Ordinarie*

Barn i barnvagn
klockan
10-14****

Senior
klockan
10-14 ****
Vuxen      24 kr    28 kr   49 kr     16 kr

     -

Ungdom,
Student,
Senior***
     21 kr    26 kr   49 kr     16 kr

 16 kr

Skolung      16 kr    18 kr   49 kr     16 kr

     -

Duo/Familj      46 kr    53 kr   99 kr         -

     -

* Enkelbiljett ordinarie kan köpas med betalkort ombord på bussen.
** Enkelbiljett förköp kan köpas i Karlstadsbuss app, biljettautomater samt hos ombud. I appen kan du köpa 6 mobilbiljetter men betalar bara för 5 (29 kr/biljett). 
*** Senior - Gäller även personer med Försäkringskassans förmånsintyg.
**** Övrig tid pris enligt ålderskategori.

Priser Periodladdningar

Vuxen     14 dagar     30 dagar     365 dagar     Flex 10/60
Tätort       479 kr       745 kr       7450 kr       355 kr
Ungdom, Student
Senior
14 dagar                                30 dagar                             

 365 dagar                                         

Flex 10/60         

Halvår Ungdom      
Tätort   329 kr   519 kr   5190 kr  255 kr   2569 kr
Skol-ungdom

 

14 dagar            

30 dagar  
365  dagar                 
Flex 10/60  Halvår Skolung. Termins-
biljett
Tätort  235 kr
 375 kr     

3750 kr    

235 kr  1849 kr  1365 kr

 Terminsbiljetten är giltig mellan 15 augusti - 31 december 2022.

Övriga laddningar

Övriga laddningar Vuxen Ungdom,
Student,
Senior
Skolungdom
24-timmars tätort   79 kr   59 kr   59 kr
72-timmars tätort 155 kr 115 kr 115 kr
Sommarkort
6/6 - 21/8 2022
995 kr 795 kr 595 kr

 

Prislista från 11 december 2022

 

Priser Enkelbiljetter 

 Reskassa 

Mobilbiljett

Förköp                           Ordinarie*                      

Barn i barnvagn
klockan
10-14****

Senior
klockan
10-14 ****
Vuxen      24 kr    49 kr     15 kr

     -

Ungdom,
Student,
Senior***
     21 kr    49 kr     15 kr

 15 kr

Skolung      16 kr    49 kr     15 kr

     -

Duo/Familj      46 kr    99 kr         -

     -

 

* Enkelbiljett ordinarie kan köpas med betalkort ombord på bussen.
*** Senior - Gäller även personer med Försäkringskassans förmånsintyg.
**** Övrig tid pris enligt ålderskategori.

 

Priser Periodladdningar 

Vuxen     14 dagar     30 dagar     365 dagar     Flex 10/60
Tätort       479 kr       745 kr       7450 kr       355 kr
Ungdom, Student
Senior
14 dagar                                30 dagar                             

 365 dagar                                         

Flex 10/60         

Halvår Ungdom      
Tätort   329 kr   519 kr   5190 kr  255 kr   2569 kr
Skol-ungdom

 

14 dagar            

30 dagar  
365  dagar                 
Flex 10/60  Halvår Skolung. Termins-
biljett
Tätort  235 kr
 375 kr     

3750 kr    

235 kr  1849 kr  1365 kr

 Terminsbiljetten är giltig mellan 1 januari - 15 juni 2023.

 

Priser övriga laddningar 

Övriga laddningar Vuxen Ungdom,
Student,
Senior
Skolungdom
24-timmars tätort   79 kr   59 kr   59 kr
72-timmars tätort 155 kr 115 kr 115 kr
Sommarbiljett
12/6 - 20/8 2023
995 kr 795 kr 595 kr

  

Ålderskategorier

 • Vuxen: 26 - 64 år

 • Ungdom: 20 - 25 år

 • Barn och skolungdom: 0 - 19 år

 • Student: 26 - 64 år 

 • Senior: 65- år

 • Två barn upp till 7 år reser gratis i sällskap av en ansvarig person med giltig biljett. Ytterligare medföljande barn betalar enkelbiljett.

Studentpriserna avser personer mellan 26-64 år som har en studietakt på minst 50% under 10 veckor. Man måste kunna uppvisa digital studentlegitimation från Mecenat, WeStudents eller Stuk.co samt giltig id-handling. SFI och övriga utbildningar som inte är studiemedelsberättigade får inte tillgång till kollektivtrafikens studentrabatter.

 

Duo/Familj:

 • För fler som reser tillsammans.

 • Gäller för max 5 personer. (Två personer från 20 år och upp till tre personer 0 - 19 år, eller en person från 20 år och upp till fyra personer 0 - 19 år).

 

Resa med barnvagn - gör så här:

 1. Påstigning i mittdörren.

 2. Tryck först på barnvagnsknappen på kortläsaren
  (mellan klockan 10-14).

 3. Håll resekortet mot kortläsaren tills det piper.

 4. Vid övergång inom 60 minuter, tryck inte på barnvagnsknappen på nästa buss, håll endast kortet mot kortläsaren.

 

Nu täcker våra biljetter ett större område!

Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks respektive tätortszoner i Karlstadsområdet slås ihop till en. Det innebär att Karlstadsbuss enkelbiljetter och periodkort gäller i ett större område som omfattar Hammarö, Skattkärr och Vallargärdet. På kartan syns gränshållplatserna för den nya, gemensamma zonen. 

Några hållplatser som tidigare låg strax utanför har flyttats in i tätortszonen. Det rör sig om hållplatserna Södra Sanna, Ängebäck, Norra Sanna, Rudsheden, Trollsjön, Botorpsheden. Reser du från dessa hållplatser får du alltså billigare resor in till Karlstad.

Samtliga priser inklusive 6% moms och gäller tillsvidare från och med 12 december 2021. Med reservation för eventuella förändringar.

Uppdaterad den