Biljetter

Prislista från 13 december 2020

Våra periodprodukter är giltiga inom Karlstadsbuss trafikeringsområde hela dygnet som fordonen körs. Periodprodukterna är även giltiga på Värmlandstrafiks fordon inom Karlstadsbuss trafikeringsområde. Med ett resekort med reskassa kan du åka på alla Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks fordon i hela Värmland. För varje nytt resekort tas en avgift på 30 kr. Ett resekort kan fyllas på flera gånger. 

Karta baslinjer

Karta centrum- och speciallinjer

Karta hockeylinjer

Prislista som pdf

Barn och skolungdom 0 - 19 år

En resa Pris
Enkelbiljett reskassa 15 kr
Enkelbiljett förköp# 17 kr
Enkelbiljett ordinarie* 49 kr
Flera resor Pris Pris/dag
24 h biljett 55 kr 55 kr
72 h biljett 110 kr 36,70 kr
14 dagar period 209 kr 14,90 kr
30 dagar period 349 kr 11,60 kr
Halvår 2495 kr 13,60 kr
Sommarkort (7 juni - 22 augusti) 595 kr 7,90 kr

Flex 10/60

229 kr 22,90 kr

 

För elever i grundskola och gymnasium

   

Skolkort per termin

1/1 - 13/6 eller 16/8 - 31/12
Gäller alla dagar hela trafikdygnet

1325 kr 8,70 kr

Två barn upp till och med 6 år reser gratis i sällskap av en ansvarig person med giltig biljett. Ytterligare medföljande barn betalar enkelbiljett för barn/skolungdom.


 

Ungdom 20 - 25 år

En resa Pris
Enkelbiljett reskassa 20 kr
Enkelbiljett förköp# 25 kr
Enkelbiljett ordinarie* 49 kr
Flera resor Pris Pris/dag
24 h biljett 55 kr 55 kr
72 h biljett 110 kr 110 kr
14 dagar period 299 kr 21,40 kr
30 dagar period 499 kr 16,60 kr
Halvår 2495 kr 13,60 kr
Sommarkort (7 juni - 22 augusti) 795 kr 10,60 kr
Flex 10/60 249 kr 24,90 kr

 

Student 26 - 64 år

Studentpriserna avser personer mellan 26-64 år som har en studietakt på minst 75%. Man måste kunna uppvisa giltig studentlegitimation från Mecenat eller WeStudents samt giltig id-handling. SFI och övriga utbildningar som inte är studiemedelsberättigade får inte tillgång till kollektivtrafikens studentrabatter.

En resa Pris
Enkelbiljett reskassa 20 kr
Enkelbiljett förköp# 25 kr
Enkelbiljett ordinarie* 49 kr
Flera resor Pris Pris/dag
24 h biljett 55 kr 55 kr
72 h biljett 110 kr 36,70 kr
14 dagar period 299 kr 21,40 kr
30 dagar period 499 kr 16,60 kr
Sommarkort (7 juni - 22 augusti) 795 kr 10,60 kr
Flex 10/60 249 kr 24,90 kr

 Vuxen 26 - 64 år

En resa Pris
Enkelbiljett reskassa 23 kr
Enkelbiljett förköp# 27 kr
Enkelbiljett ordinarie* 49 kr
Flera resor Pris Pris/dag
24 h biljett 75 kr 75 kr
72 h biljett 150 kr 50 kr
14 dagar period 435 kr 31,10 kr
30 dagar period 719 kr 24,00 kr
Årskort 7190 kr 19,70 kr
Sommarkort (7 juni - 22 augusti) 995 kr 13,30 kr
Flex 10/60 345 kr 34,50 kr

 

Senior 65 - år

Gäller även personer med Försäkringskassans förmånsintyg.

En resa Pris
Enkebiljett reskassa, kl 10-14 15 kr
Enkelbiljett reskassa, övrig tid 20 kr
Enkelbiljett försköp# 25 kr
Enkelbiljett ordinarie* 49 kr
Flera resor Pris Pris/dag
24 h biljett 55 kr 55 kr
72 h biljett 110 kr 36,70 kr
14 dagar period 299 kr 21,40 kr
30 dagar period 499 kr 16,60 kr
Sommarkort (7 juni - 22 augusti) 795 kr 10,60 kr
Flex 10/60 249 kr 24,90 kr

 

Duo/Familj-biljett

En resa Pris
Enkelbiljett reskassa 43 kr
Enkelbiljett förköp# 51 kr
Enkelbiljett ordinarie* 99 kr

En Duo/Familj-biljett gäller för upp till fem personer.
- 2 personer över 19 år och upp till 3 personer 0-19 år
- 1 person över 19 år och upp till 4 personer 0-19 årResa med barnvagn

En resa Pris

Enkelbiljett reskassa, kl 10-14

Övrig tid enligt ålderskategori

15 kr

Oavsett vilken biljett du betalat och reser med får du kostandsfritt ta med barnvagnen på bussen i mån av plats. 

För att lösa biljett går du in i mittdörrarna med barnvagnen. Tryck sedan på barnvagnsknappen på kortläsaren (mellan klockan 10-14). Håll sedan upp resekortet mot läsaren och rätt pris dras då automatiskt. Vid övergång inom 60 minuter håller du bara upp kortet mot läsaren utan att trycka på knappen. 

 

# Enkelbiljett förköp kan köpas i vår app, i våra automater samt hos våra ombud.

* Enkelbiljett ordinarie kan köpas med betalkort ombord på bussen.

Samtliga priser inklusive 6% moms och gäller tillsvidare från och med 13 december 2020. Med reservation för eventuella förändringar.

Uppdaterad den