Karlstadsbuss

Färdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst finns till för dig som inte inte kan resa med vanlig kollektivtrafik på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Välj vilken typ av resor du är intresserad av nedan.

Färdtjänst i Karlstads kommun

Färdtjänst är kollektivtrafik för dig som inte kan resa med vanlig kollektivtrafik på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inom Karlstads kommun + tre mil. Här kan du se hur du ansöker om tillstånd, beställer resa och vad som gäller under resans gång.

Färdtjänstbroschyr

Färdtjänstbroschyr - med större text

Färdtjänstbroschyr - lättläst 

Färdtjänsten i Karlstads kommun får ny beställningscentral och ny app

Den 1 mars 2022 börjar ett nytt avtal för färdtjänstbokningar inom Karlstad kommun att gälla och DRT Solutions tar över beställningscentralen efter Samres. För dig som är färdtjänstkund i Karlstad kommer förändringen dock inte att märkas av i särskilt stor utsträckning. 
Du kommer att nå beställningscentralen på samma telefonnummer och prata med samma gäng som tidigare. Nytt i samarbetet med DRT Solutions blir dock leverantörens egenutvecklade app, Drip Traveller Karlstad. 
Appen är speciellt framtagen för serviceresor och används redan på flera håll i Sverige. I denna kan både kunder och ombud boka och avboka resor samt exempelvis se bilens position. Appen går att använda redan från den 1 februari och ersätter Alfa Online. 

Läs mer om hur du kommer igång för att börja använda appen här:


Riksfärdtjäst

Riksfärdtjänst är en resa utanför det vanliga färdtjänstområdet, det vill säga utanför Karlstads kommun + tre mil. För att kunna använda riksfärdtjänst behöver du göra en särskild ansökan inför varje resa.

Läs mer om riksfärdtjänst

Åtgärder i färdtjänsten och servicetrafiken

Anpassningarna inom färdtjänsten och servicetrafiken är gjorda i samråd med Smittskydd Värmland. Från och med 1mars 2022 gäller följande:

– I samband med att du bokar din resa kommer du att behöva svara på frågan om du har luftvägssymtom. Har du hosta, snuva, halsont, feber eller andningsbesvär behöver du ta kontakt med vården innan en resa kan bokas.

– Har du luftvägssymtom samåker du inte med andra kunder.

– Har du en bekräftad covid-19-infektion samåker du inte med andra kunder och fordonet saneras efter utförd resa.

– Vi bokar i första hand in dialyskunder på specialfordon och du reser endast med andra dialyskunder. Alla dialyskunder hämtas och lämnas vid stora entrén på Centralsjukhuset i Karlstad.

– Våra förare använder munskydd och visir i nära kontakt med kunden.

– Vi städar och rengör våra fordon noggrant och regelbundet och fortsätter att följa basala hygienrutiner. 

Kontakta oss

Våra färtjänsthandläggare hjälper dig med allt som rör färdtjänst och riksfärdtjänst.

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Uppdaterad den