Karlstadsbuss

Färdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst finns till för dig som inte inte kan resa med vanlig kollektivtrafik på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Välj vilken typ av resor du är intresserad av nedan.

Färdtjänst i Karlstads kommun

Färdtjänst är kollektivtrafik för dig som inte kan resa med vanlig kollektivtrafik på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inom Karlstads kommun + tre mil. Här kan du se hur du ansöker om tillstånd, beställer resa och vad som gäller under resans gång.

Läs mer om färdtjänst inom Karlstad

Här hittar du en broschyr om färdtjänst

Här hittar du en broschyr om färdtjänst som är lättläst

Här hittar du en färdtjänstbroschyr som är enklare och med större text

Färdtjänstresor under jul och nyår

Färdtjänstkunder i Karlstads kommun kan beställa färdtjänst för julhelgen från den 10 december. Ring Samres på 054-21 77 00.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa utanför det vanliga färdtjänstområdet, det vill säga utanför Karlstads kommun + tre mil. För att kunna använda riksfärdtjänst behöver du göra en särskild ansökan inför varje resa.

Läs mer om riksfärdtjänst

Res tryggt och säkert i vår trafik

Även om många nu är vaccinerade behöver vi tillsammans fortsätta visa omtanke om varandra. Som resenär kan du visa omtanke och hänsyn genom att exempevis inte resa med färdtjänst när du har symptom.

Sedan den 29 september 2021 har Folkhälsomyndigheten inga särskilda råd eller rekommendationer för resor i kollektivtrafik. Läs mer om detta på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kontakta oss

Våra färtjänsthandläggare hjälper dig med allt som rör färdtjänst och riksfärdtjänst.

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Uppdaterad den