Karlstadsbuss

Färdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst finns till för dig som inte kan resa med vanlig kollektivtrafik på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Välj vilken typ av resor du är intresserad av nedan.

Färdtjänst i Karlstad kommun

Färdtjänst är kollektivtrafik för dig som inte kan resa med vanlig kollektivtrafik på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inom Karlstads kommun + tre mil. Här kan du se hur du ansöker om tillstånd, beställer resa och vad som gäller under resans gång.

Färdtjänstresor under julhelgen

Om du är färdtjänstkund i Karlstads kommun kan du beställa resa för julhelgen från den 10 december. Beställ på telefon 054-21 77 00 eller via appen Drip Traveller Karlstad (finns även som vanlig webbsida).

 

Färdtjänstbroschyr

Färdtjänstbroschyr - med större text

Färdtjänstbroschyr - lättläst 

Färdtjänsten i Karlstads kommun får ny beställningscentral och ny app

Den 1 mars 2022 börjar ett nytt avtal för färdtjänstbokningar inom Karlstad kommun att gälla och DRT Solutions tar över beställningscentralen efter Samres. För dig som är färdtjänstkund i Karlstad kommer förändringen dock inte att märkas av i särskilt stor utsträckning. 
Du kommer att nå beställningscentralen på samma telefonnummer och prata med samma gäng som tidigare. Nytt i samarbetet med DRT Solutions blir dock leverantörens egenutvecklade app, Drip Traveller Karlstad. 
Appen är speciellt framtagen för serviceresor och används redan på flera håll i Sverige. I denna kan både kunder och ombud boka och avboka resor samt exempelvis se bilens position. Appen går att använda redan från den 1 februari och ersätter Alfa Online. 

Läs mer om hur du kommer igång för att börja använda appen här:


Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en resa utanför det vanliga färdtjänstområdet, det vill säga utanför Karlstads kommun + tre mil. För att kunna använda riksfärdtjänst behöver du göra en särskild ansökan inför varje resa.

Läs mer om riksfärdtjänst

Åtgärder i färdtjänsten och servicetrafiken

Anpassningarna inom färdtjänsten och servicetrafiken är gjorda i samråd med Smittskydd Värmland. Från och med 30 juni 2022 gäller följande:

  • I samband med att du bokar din resa kommer du att behöva svara på frågan om du har luftvägssymtom. Har du hosta, snuva, halsont, feber eller andningsbesvär behöver du ta kontakt med vården innan en resa kan bokas.
  • Har du luftvägssymtom samåker du inte med andra kunder.
  • Har du en bekräftad covid-19-infektion samåker du inte med andra kunder och fordonet saneras efter utförd resa.
  • Vi städar och rengör våra fordon noggrant och regelbundet och fortsätter att följa basala hygienrutiner.
  • Våra förare använder munskydd och visir vid nära kontakt med kunden.

 

Aktuellt

Upphandling Serviceresor Värmland 2023

Den 1 juli 2022 fattade Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland tilldelningsbeslut i upphandlingen av all servicetrafik i Värmland för trafikperioden 2023-09-01 till
2027-08-31.

Här hittar du mer information

Upphandling Riksfärdtjänst Värmland 2023

Den 22 juni 2022 fattade Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland beslut om att tilldela Cabonline Region Norr AB avtal gällande Upphandlingen av Riksfärdtjänst 2023 för perioden 2023-09-01 – 2027-08-31.

 

Resa till vaccination mot covid-19

Att resa till vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt i Värmland fram till 30 september 2022. Du kan resa med buss och tåg, privat bil eller med servicetrafik. Läs mer på 1177.se 

 

Kontakta oss

Våra färdtjänsthandläggare hjälper dig med allt som rör färdtjänst och riksfärdtjänst.

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Uppdaterad den