Färdtjänst i Karlstads kommun

Frågor och svar om färdtjänst

Taxichaufför på väg in i bilen

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om färdtjänst. 

Vem får färdtjänst?

Du som på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta dig eller åka buss på egen hand, kan beviljas färdtjänst. Funktionsnedsättningen ska vara bestående i minst tre månader. Rätten till färdtjänst beslutas av färdtjänsthandläggare.

Färdtjänst regleras i lagen om färdtjänst (1997:736).

Vart kan jag åka?

Som färdtjänstberättigad har du rätt att åka inom hela Karlstads kommun samt tre mil utanför kommungränsen. Resan måste alltid börja eller sluta i Karlstads kommun. För längre resor måste du ansöka om riksfärdtjänst.

Öppna karta i eget fönster 

Vad får jag ta med mig?

Du får ta med max två väskor eller kassar, som chauffören enkelt ska kunna bära med sig i en vända. Om du beställer extra hjälp, kan chauffören hjälpa dig att bära ditt bagage till och från bilen. Husdjuren får tyvärr inte följa med under resan, med undantag för ledarhund eller servicehund. Resenären får själv ta med bur eller specialanpassat bälte.

När och hur betalar jag för min resa?

Du kan betala på tre olika sätt.

När och hur ofta kan jag åka färdtjänst?

Du får åka ett obegränsat antal resor alla tider på dygnet under den period ditt färdtjänsttillstånd är giltigt.

Vad gäller för sjukresor och behandlingsresor?

Sjuk- och behandlingsresor gäller endast inom Karlstads kommun. Sjuk- och behandlingsresor till annan kommun omfattas inte av färdtjänsten. Vid sådana resor kontaktar du Värmlandstrafiks beställningscentral på telefon 0771-32 32 00.

Får jag ta med en ledsagare?

Om du behöver extra hjälp under resan än vad chauffören kan ge, kan du få ha med en ledsagare. Behov av ledsagare är enligt färdtjänstlagen knutet till resan. Beslut om ledsagare fattas av färdtjänsthandläggare. Du utser själv ledsagare, denne reser kostnadsfritt och måste stiga på/av vid samma adress som du. Under resan ska ledsagaren kunna ge dig den hjälp du behöver och ledsagaren får därför inte själv vara färdtjänstberättigad. Om du behöver extra hjälp av chauffören trots ledsagare kan du betala för tjänsten.

Får jag ta med en medresenär?

Som färdtjänstberättigad har du alltid rätt att ta med en medresenär som betalar samma pris som du. Medresenären får inte ha behov av egna hjälpmedel eller själv behöva hjälp av chauffören. Barn under 12 år åker gratis, meddela detta vid bokning.

Vilken service får jag av chauffören?

  • Chauffören hämtar och lämnar dig vid dörren i markplan.
  • Chauffören hjälper dig in i och ut ur bilen.
  • Chauffören hjälper till med bagage, hjälpmedel och sätter fast säkerhetsbältet.

Kan jag få extra hjälp?

Om du behöver extra hjälp ska du beställa det när du bokar din resa. Det innebär att chauffören i de flesta fall kan hämta och lämna dig inne. Om du inte är beviljad extra hjälp får du betala en avgift för hjälpen. Om du behöver hjälp att ta dig uppför eller nedför en trapp använder chauffören en så kallad trappklättrare. Denna tjänst måste vara beviljad av färdtjänsthandläggare och kan inte utföras i alla trappor.

Hur länge gäller färdtjänsttillståndet?

Tillstånd till färdtjänst beviljas för viss tid eller tillsvidare efter individuell prövning och kan återkallas. Det skickas ut en påminnelse cirka 6 veckor innan färdtjänstbeslutet går ut. Kontakta färdtjänsthandläggarna om du byter hjälpmedel eller om något annat händer som kan påverka färdtjänsten.

Kan jag åka själv i bilen?

Resorna i färdtjänsten samplaneras och du samåker med andra. Detta kan innebära omvägar och ändrade restider. Omvägstiden kan vara upp till 45 minuter plus restiden.

Vad är det för fordon?

Resorna utförs med personbilar och specialfordon, det vill säga minibussar.

Kundundersökningar

För att hålla god kvalitet på färdtjänsten genomför vi kundundersökningar. Du kan bli uppringd och få svara på några frågor angående din resa. Dina synpunkter är viktiga i vårt förbättringsarbete. Deltagandet är anonymt och det är frivilligt att medverka.

Hur hanteras mina personuppgifter?

Här hittar du information kring hanteringen av dina personuppgifter.

Hantering av personuppgifter

Uppdaterad den