Färdtjänst i Karlstads kommun

Resor med färdtjänst i annan kommun

Är du som färdtjänstresenär i behov av färdtjänstresor vid tillfälligt besök i en annan kommun? Då kan du före besöket beställa kuponger som gäller för resor i den kommunen. Kupongerna gäller på de flesta platserna i landet. 

Du har rätt till 40 enkelbiljetter per år i annan kommun.

För att beställa kuponger ska du i förväg kontakta Karlstadsbuss/ Färdtjänsten. Beställ senast 1 vecka innan du ska resa. Du kommer sedan att få dina kuponger hemskickade per post.

Priset för en resa är 2 kronor per påbörjad kilometer, dock lägst 50 kronor. Resan gäller i samma kommun eller som längst 50 kilometer. Boka din resa i god tid.

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Uppdaterad den