Kundservice

Köp-och resevillkor

Karlstadsbuss stripe

Karlstadsbuss är en del av Region Värmland och organiserar kollektivtrafiken inom Karlstads tätort. Trafiken är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandlig och utförs av Keolis. För att alla ska trivas och resa tryggt och säkert, finns Karlstadsbuss Allmänna köp- och resevillkor, vilka följer Lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter (SFS 2015:953). Allt går inte att förutse, men en enkel huvudregel är att visa respekt för varandra. Undantag från dessa köp- och resevillkor kan förekomma i Karlstadsbuss Båtbusstrafik.

Användarvillkor för Karlstadsbuss Nära-appen

Hur hanteras dina personuppgifter

Här nedan är länkar till lagarna i Resevillkoren i den ordning de står i dokumentet: 

Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (SFS 2015:953)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2015953-om-kollektivtrafikresenarers_sfs-2015-953

Lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik (SFS 1977:67)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-197767-om-tillaggsavgift-i-kollektiv_sfs-1977-67

Trafikskadelagen (SFS 1975:1410)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikskadelag-19751410_sfs-1975-1410

Ordningslagen (SFS 1993:1617)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ordningslag-19931617_sfs-1993-1617

Lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden (SFS 2015:671)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2015671-om-alternativ-tvistlosning-i_sfs-2015-671

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200559-om-distansavtal-och-avtal-utanfor_sfs-2005-59

Dataskyddsförordningen (EU 2016/679)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32016R0679

Uppdaterad den