Köp-och resevillkor

Användarvillkor för Karlstadsbuss Nära-appen

Bokningstjänsten i Karlstadsbuss Nära-appen administreras av Karlstadsbuss. Appen fungerar med Android- och Apple iOS-baserade enheter. När du installerar, använder eller registrerar dig för bokning av resa i appen godkänner du dessa användarvillkor och att vi behandlar dina personuppgifter.  

Användarvillkoren kommer därmed att utgöra ett avtal mellan dig och Karlstadsbuss. Avtalet innebär att du får en licens att använda Karlstadsbuss Nära-appen i enlighet med användarvillkoren. Du får inga rättigheter utöver vad som framgår av dessa villkor. Om du inte godtar villkoren kan du inte använda bokningsfunktionen i appen. 

Du ansvarar själv för eventuella avgifter som teleoperatören tar ut för mottagande av data och/eller SMS vid registrering och användning av appen. 

Installation och användning av appen får bara ske på de tekniska plattformar som den tillgängliggörs på och i enlighet med de instruktioner som från tid till annan meddelas av Karlstadsbuss. 

Karlstadsbuss åtar sig inget ansvar för tekniska problem som kan uppstå hos annan part, såsom problem med Internetåtkomst, tekniska problem i din mobila enhet eller liknande. 

Karlstadsbuss kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att appen ska fungera så som avsett. Karlstadsbuss kan dock inte garantera att appen alltid fungerar problemfritt. 

Spärr av tjänst 

Karlstadsbuss Nära-appen får inte användas för andra syften än de av Karlstadsbuss avsedda. Karlstadsbuss förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra tjänster helt eller delvis vid misstanke om obehörigt nyttjande, missbruk av tjänsten, eller om Karlstadsbuss utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda Karlstadsbuss, kunds eller annan parts intressen. 

Ändringar och avtalstid  

Villkoren gäller tills vidare. Du har rätt att när som helst säga upp detta avtal med Karlstadsbuss med omedelbar verkan. Uppsägning sker genom avinstallation av Karlstadsbuss Nära-appen.  

Appens funktioner, innehållet i tjänster som tillhandahålls via denna, och de tekniska förutsättningarna för användande av appen kan komma att ändras. Även villkoren för användning av tjänsten kan ändras. Om du inte godkänner ändringar har du rätt att upphöra med användningen av Karlstadsbuss Nära-appens funktioner. Om så inte sker anses du ha accepterat dem. 

Karlstadsbuss förbehåller sig rätten att när som helst sluta tillhandahålla Karlstadsbuss Nära-appen. 

Behandling av personuppgifter  

Karlstadsbuss ingår i Region Värmland och dina personuppgifter kommer att behandlas enligt Region Värmlands gällande policy för personuppgiftsbehandling. 

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att kunna identifiera bokning i Karlstadsbuss system samt för planering av rutt vid resa. Vid bokning och utförd resa lagras resehistorik. 

Följande personuppgifter kan behandlas i appen: 

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Profilbild
  • Bokningsinformation
  • Resehistorik

Personuppgifterna behandlas som stöd till följande funktioner i appen: 

  • Bokning av resa
  • Skapande av användarkonto
  • Föra statistik i syfte att utveckla våra tjänster 

Dina personuppgifter finns kvar i systemet under 100 dagar efter din senaste bokning. Sedan anonymiseras de och sparas för statistikändamål. 

Personuppgifterna behandlas av Karlstadsbuss och Karlstadsbuss personuppgiftsbiträden. Keolis är personuppgiftsbiträde till Karlstadsbuss och utför trafiken. Padam är teknisk leverantör av appen och behandlar de personuppgifter som behövs för att upprätthålla tjänsten.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.regionvarmland.se/personuppgifter

Uppdaterad den