Köp-och resevillkor

Köpvillkor Region Värmland Kollektivtrafik

Region Värmland Kollektivtrafik avser trafik som utförs under varumärkena Karlstadsbuss och Värmlandstrafik. Region Värmland Kollektivtrafik är det linjenät (inklusive stationer och fordon med mera) där Karlstadsbuss och Värmlandstrafik, eller ett företag som Karlstadsbuss eller Värmlandstrafik anlitar, gör det möjligt att resa med kollektiv persontrafik inom Värmlands län och över länsgräns i vissa områden.

För att din resa ska bli så enkel och behaglig som möjligt är det bra om du vet vilka bestämmelser och villkor som gäller när du reser med oss. I och med att du köper en biljett av oss har ett avtal slutits som innebär vissa rättigheter och förpliktelser.

Allmänna Köpvillkor (länkade i pdf-format)

1 För vem och när gäller villkoren?

De här allmänna köpvillkoren gäller när du köper biljetter till Värmlandstrafiks eller Karlstadsbuss trafik och/eller reser med oss eller en av våra samarbetspartners på annan trafik där våra färdbevis är giltiga. För vissa typer av biljetter och tjänster gäller särskilda villkor, till exempel när du köper skol- och företagsbiljetter.

Om du fortsätter din resa med annat trafikföretag gäller andra bestämmelser för den del av resan som sker utanför länet.

Trafikutbud, biljetter och priser

Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland bestämmer trafikutbudet, vilket omfattar tidtabeller och linjesträckningar. Regionfullmäktige beslutar om principer och ekonomiska ramar för prissystemet medan kollektivtrafiknämnden beslutar om detaljer i biljettsortimentet och priser, det vill säga vilka typer av biljetter som ska finnas och vad de ska kosta.

Det aktuella trafikutbudet, biljettsortimentet och priserna hittar du alltid på karlstadsbuss.se och varmlandstrafik.se.

3 Resenärskategorier

3.1 Barn

Person som inte fyllt 7 år. Max två barn under 7 år åker gratis med betalande resenär, som är gammal nog att kunna ansvara för barnet eller barnen som medföljer. Ytterligare medföljande barn betalar skolungdomspris för sin enkelbiljett. Barn under 5 år får inte åka ensamma.

3.2 Skolungdom 0-19 år

Fram till den dag du fyller 20 år betraktas du som skolungdom och får resa till rabatterat pris. En periodbiljett som är köpt till skolungdomspris kan du använda under den tid som periodbiljetten gäller även om du fyller 20 år under giltighetstiden.

3.3 Ungdom 20-25 år

Fram till den dag du fyller 26 år betraktas du som ungdom och får resa till rabatterat pris. En periodbiljett som är köpt till ungdomspris kan du använda under den tid som periodbiljetten gäller även om du fyller 26 år under giltighetstiden.

3.4 Vuxen

Från och med den dag du fyller 26 år.

3.5 Duo/familj

För högst fem personer som reser tillsammans: 1-2 personer över 20 år och 3-4 personer under 20 år.

3.6 Senior

Du har rätt att resa till rabatterat pris från och med dagen du fyller 65 år. Rabatterat pris gäller även dig som är yngre än 65 år och kan visa upp Försäkringskassans ”Intyg för förmånstagare” eller Pensionsmyndighetens ”Pensionärsintyg”. Senior får extra rabatt vid resor klockan 10.00 - 14.00, se punkt 3.9.

3.7 Student

Det finns ingen åldersgräns för studentrabatt men du ska läsa på en studiemedelsberättigad utbildning, studietakten ska vara minst 50 procent under minst 10 veckor och du ska kunna visa upp digital studentlegitimation, märkt med Svensk Kollektivtrafiks studentresesymbol. Läs mer på www.karlstadsbuss.se eller www.varmlandstrafik.se.

3.8 Resenär med barnvagn

Det kostar inget extra att ta med barnvagn ombord. Du ska ha giltigt färdbevis och får förutom barnvagnen även ta med upp till två barn under sju år utan kostnad. Du som har barn i barnvagn får du åka till rabatterat pris vid lågtrafik, se punkt 3.9.

3.9 Särskilda regler vid lågtrafik

Vid lågtrafik klockan 10.00 – 14.00 gäller särskilda regler för senior och resenär med barn i barnvagn på Karlstadsbuss. Då får du som reser som senior eller du med barn i barnvagn ytterligare rabatterat pris när du betalar med reskassa ombord på bussen.

4 Att köpa biljett

4.1 Säljkanaler

Här kan du köpa våra biljetter:

 • I apparna Värmlandstrafik och Karlstadsbuss.
 • Hos vårt kundcenter och våra ombud.
 • I våra biljettautomater.
 • I Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss webbutiker.
 • På Karlstadsbuss webbplats (båtbussbiljetter till vissa linjer).
 • Av föraren ombord på bussen.

Ombord på våra tåg är det tågentreprenören Vys biljetter som säljs. De har eget regelverk och andra priser.

4.2 Åldersgräns för köp på internet

Du måste enligt lag ha fyllt 18 år för att handla elektroniskt via webben, enligt Föräldrabalken, samt 2 kap 6§ Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Denna lag gäller även för köp av Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss produkter i webbutikerna. Du som är under 18 år kan köpa periodbiljetter och fylla på reskassa i webbutikerna med målsmans tillstånd.

4.3 Ditt ansvar som kund vid köpet

Det är viktigt att du:

 1. tar reda på gällande resenärskategorier och åldersgränser.
 2. tar reda på vilken biljett som motsvarar dina resebehov.
 3. när du köpt din biljett, ser till att den stämmer med punkt 1 och 2.

4.4 Betalning

Priserna på våra produkter anges i SEK och inkluderar moms. Kommande prisjusteringar annonseras i Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss digitala kanaler cirka 14 dagar innan justeringsdatumet.

Så betalar du biljetten

 • I Värmlandstrafiks app kan du betala med bankkort, med Klarna faktura, med Swish eller via företagskonto.
 • I Karlstadsbuss app kan du betala med bankkort och med Swish.
 • Hos våra ombud betalar du med det betalsätt som ombudet tillhandahåller.
 • I biljettautomaterna betalar du med bankkort eller med reskassa från Resekort eller Värmlandskortet.
 • I webbutikerna betalar du med bankkort (VISA eller Mastercard).
 • Ombord på bussen betalar du med bankkort eller reskassa. Ombord på tåget betalar du med bankkort eller Swish.

4.4.1 Bankkort, betalkort och kreditkort

Du kan betala med VISA och MasterCard. Ditt kort måste vara godkänt för 3D Secure (Verified by Visa respektive MasterCard SecureCode). Vi tar inte emot betalningar med American Express eller Diners club. För hantering av kontouppgifter och kortbetalning använder vi Nets som vår betalningspartner.

4.4.2 Klarna faktura

För att kunna betala med Klarna faktura i Värmlandstrafiks app måste du registrera dig genom att ange personuppgifter till Klarna AB. Mer information om denna tjänst kan du läsa i samband med registrering.

4.4.3 Swish

För att kunna betala med Swish måste du ha Swishappen och Mobilt Bank-ID nedladdade till din mobiltelefon.

4.4.4 Företagskonto

För att kunna betala med företagskonto måste din arbetsgivare ha ett avtal med Region Värmland Kollektivtrafik för denna tjänst. Därefter måste arbetsgivaren godkänna dig som användare av tjänsten.

4.5 Leveranstid

I webbutiken visas en bekräftelse på din skärm så snart betalningen godkänts. Vi skickar även en bekräftelse till den e-postadress du har uppgett vid beställningen Om du laddar ditt Resekort eller Värmlandskort genom webbutiken innan klockan 18.00 så kan du använda den köpta produkten morgonen efter. Produkten laddas till ditt Resekort och Värmlandstrafik när kortet hålls mot en kortläsare.

I mobilappen får du normalt din biljett inom en minut efter genomförd betalning. Fördröjning beror oftast på problem hos mobiloperatör eller att det inte finns mobiltäckning.

4.6 Kostnader och avgifter

Själva Värmlandskortet och Resekortet kostar 30 kr. Om du lämnar tillbaka ett Värmlandskort eller ett Resekort betalar vi inte tillbaka den kostnaden. Ett trasigt Resekort eller Värmlandskort byter vi mot ett nytt utan kostnad.

När det gäller kostnader för datatrafik vid användning av Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss appar och köp av mobilbiljetter hänvisas i första hand till din mobiloperatör. Värmlandstrafik och Karlstadsbuss debiterar inga ytterligare avgifter utöver själva biljettkostnaden.

4.7 Ingen kompensation för följdkostnader

I de fall det av tekniska skäl inte går att ladda biljett till Värmlandskortet, till Resekortet eller till mobilapparna enligt gällande köpvillkor, utgår ingen kompensation för följdkostnader, exempelvis för att du missar ett viktigt möte, en långväga resa eller går miste om arbetsinkomst.

5 Giltig biljett

5.1 Vad menas med giltig biljett?

Din biljett ska vara aktiverad och giltig för den tid och alla de zoner som du reser inom.

Om din biljett är giltig vid påstigning gäller den under hela linjeturen även om giltighetstiden går ut under linjeturens gång.

När du reser med ett fordon utan kortläsare (till exempel SJs tåg eller i anropsstyrd trafik) ska du ha med dig ett kvitto som visar att biljetten är giltig.

Mobilbiljetter ska köpas och vara aktiverade innan ombordstigning. Du ska se till att din mobila enhet är laddad och att du har internetuppkoppling under hela resan. Det är en förutsättning för att du ska kunna visa att du har en giltig biljett.

Biljetter som kräver aktivering eller avläsning av en kortläsare ska avläsas i kortläsare direkt vid påstigning. Du ska försäkra dig om att biljetten accepterats av kortläsaren. Om kortläsaren inte fungerar eller om en biljett inte accepteras av kortläsaren ska du kontakta föraren.

Periodbiljetter som är aktiverade ska avläsas i kortläsare för registrering av resan.

Biljetter som inte kräver aktivering eller avläsning ska uppvisas för förare eller ombordpersonal.

5.2 Giltighetstid

5.2.1 Enkelbiljetter

Starttiden är antingen när du aktiverar biljetten eller när du köper biljetten, beroende på vilken sorts enkelbiljett du köper.

 • En enkelbiljett för Hammarö-Karlstads och Karlstadsbuss tätortstrafik är giltig i 60 minuter från och med dess starttid.
 • En enkelbiljett för Arvika, Kristinehamn, Säffle eller Torsby tätortstrafik är giltig 120 minuter från dess starttid.
 • Giltigheten för enkelbiljett i regiontrafik är beroende på hur många zoner som ingår i resan. Startzonen ger 60 minuters giltighet och sedan läggs det på 45 min per ingående zon.

Du får resa med en enkelbiljett tills du är framme vid din slutdestination även när resan tar längre tid än giltighetstiden medger. Detta gäller så länge du inte gör något byte när biljettens giltighet har gått ut.

Om giltighetstiden gått ut måste du i vissa fall köpa en ny biljett för att göra ett byte. Det gäller till exempel om du kliver på en ny buss, båtbuss, regiontåg eller regionbuss där du måste läsa in biljetten på nytt.

5.2.2 Förköpsbiljett

Värmlandstrafiks förköpsbiljett gäller för en enkelresa inom 5 dagar från inköpsdatum. Hela resan måste genomföras under samma dag.

Karlstadsbuss förköpsbiljett ligger vilande på ett engångskort. Ska aktiveras i samband med resa inom 365 dagar. Giltighetstiden när biljetten är aktiverad är 60 minuter.

5.2.3 Periodbiljetter

För de flesta av Karlstadsbuss periodbiljetter bestäms startdatum i samband med köpet och giltigheten baseras på trafikdygn (klockan 04.00 – kl 03.59). Några typer av periodbiljetter säljs vilande och aktiveras i samband med första resan.

Värmlandstrafiks periodbiljetter säljs vilande och aktiveras mot kortläsare i samband med första resan. Giltighetstiden räknas från och med aktiveringstidpunkt.

Terminsbiljetter och sommarkort aktiveras automatiskt och gäller under en fastställd kalenderperiod. 

I sortimentet finns periodbiljetter för 24 timmar, 72 timmar, 14 dagar, 30 dagar, halvår, 365 dagar, sommaren och termin.

5.2.4 Flex 10/60

Flex 10/60 består av 10 stycken resdagar (24-timmarsperioder) som ska användas inom 60 dagar. Du aktiverar själv resdagarna efter behov under 60-dagarsperioden. Flex 10/60 finns att ladda till Värmlandskort eller Resekort och finns även i Värmlandstrafiks mobilapp.

5.3 Lagringstid

Biljetter i Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks appar finns tillgängliga för aktivering under 365 dagar.

Oanvända mobilbiljetter i Karlstadsbuss app kan aktiveras offline inom sju dygn från tidpunkten för senaste biljettköpet. Om du inte gjort ett biljettköp under de senaste sju dygnen måste du vara online för att aktivera biljetterna.

Reskassa och oaktiverade perioder på Värmlandskortet och Resekortet finns kvar två år efter sista användning eller laddning. Sedan tillfaller värdet Region Värmland Kollektivtrafik.

6 Biljettkontroll och tilläggsavgift

Region Värmland Kollektivtrafik genomför biljettkontroller på kollektivtrafiken i Värmland och har rätt att när som helst under en resa kontrollera att du har ett giltigt färdbevis. Du är vid kontroll skyldig att visa upp att du har ett giltigt färdbevis och om du reser på en biljett till rabatterat pris måste du dessutom kunna visa upp något som styrker att du har rätt till det lägre priset, till exempel en id-handling, Försäkringskassans eller Pensionsmyndighetens intyg eller en studentlegitimation.

Om du har din biljett i mobilappen är du även skyldig att se till att den är påslagen och innehar en läsduglig skärm och vid uppmaning kunna uppge telefonnumret till den mobiltelefon som du har köpt biljetten från. Du ska också visa upp samt lämna över mobiltelefonen som biljetten finns på om kontrollanten bedömer det nödvändigt för att kontrollera färdbevisets giltighet.

Kan du inte visa upp ett giltigt färdbevis vid kontroll är du skyldig att betala resans pris och en tilläggsavgift på 1 200 kr enligt lag (SFS 1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.

Eventuell överklagan av tilläggsavgiften ska skickas in via webbformulär som återfinns på Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks webbplatser.

6.1 Spärra missbrukad biljett

Region Värmland Kollektivtrafik har rätt att tillfälligt eller permanent spärra ett Värmlandskort eller Resekort eller en mobilbiljett i Värmlandstrafiks eller Karlstadsbuss appar, utan att ersätta ägaren för det återstående värdet, då det finns misstanke om att biljetten missbrukas, används på otillåtet sätt, har blivit förfalskad eller manipulerad. Förfalskning och manipulering av Värmlandstrafiks och Karlstadsbuss biljetter leder även till polisanmälan.

7 Värmlandskort och Resekort

Värmlandstrafiks kort kallas Värmlandskortet och Karlstadsbuss variant heter Resekort. De kan laddas med biljetter eller reskassa.

7.1 Registrering av Värmlandskort och Resekort

I första hand är det du själv som kortägare som registrerar ditt Värmlandskort eller Resekort i våra webbutiker på respektive webbplats. Om du inte har tillgång till dator, finns möjlighet att få hjälp med registrering, hos vårt kundcenter vid busstationen i Karlstad.

7.2 Spärrning av borttappat eller stulet Resekort eller Värmlandskort

Borttappat eller stulet Värmlandskort eller Resekort spärrar du själv i webbutiken. Det går också bra att kontakta vårt kundcenter om du behöver hjälp att spärra, men endast om ditt kort är registrerat.

7.3 Häva spärr av Resekort eller Värmlandskort

Det går inte att häva spärrning av ett Värmlandskort eller Resekort.

7.4 Upphittat Resekort eller Värmlandskort

Upphittat Värmlandskort eller Resekort lämnas in till närmaste ombud, till bussförare eller ombordpersonal för vidare befordran till vårt kundcenter vid busstationen i Karlstad. Kundcenter kontaktar kortägaren, om kortet finns i registrerat.

7.5 Tappa bort-garanti

Du som har registrerat ditt Värmlandskort eller Resekort kan, efter att ha spärrat kortnumret och pratat med vårt kundcenter, inom tre dagar få innehållet från det spärrade kortet överflyttat till nytt kort. Tänk på att aktiverade perioders giltighet rullar på och inte får ett uppehåll när kortet spärras.

Du hämtar det nya kortet hos vårt kundcenter på busstation i Karlstad. När du hämtar kortet behöver du kunna legitimera dig. Om du inte bor i Karlstadsområdet kan vi skicka det nya kortet till din adress. Skaffar du själv ett nytt Värmlandskort eller Resekort att resa på under handläggningstiden kan vi föra över innehållet från det spärrade kortet dit i stället för att göra ännu ett nytt kort.

Det finns vissa begränsningar i tappa bort-garantin:

 • Vi ersätter dig inte för tiden på biljetten från det att du förlustanmält ditt kort tills du får ditt ersättningskort.
 • Vi ersätter inte kostnader som du har haft för en annan biljett eller ett annat sätt att resa under tiden från det att du har anmält förlusten tills du har fått ditt ersättningskort.
 • Vi ersätter inte kostnader eller skador som uppkommer till följd av förlusten.
 • Tappa bort-garantin gäller inte om ditt Värmlandskort eller Resekort har dragits in eller spärrats innan du tappade det.

Tappa bort-garantin gäller inte för oregistrerade Värmlandskort och Resekort.

8 Återköp och byten

8.1 Var görs återköp och byten?

Återköp och byten hjälper vi till med hos våra ombud. I Karlstads tätort hjälper vårt kundcenter på busstationen till med återköp och byten. Det går inte att återköpa eller byta biljetter ombord på bussar eller tåg.

8.2 Enbart registrerade Värmlandskort och Resekort

Vi kan bara återköpa reskassa eller period om du har registrerat ditt Värmlandskort och Resekort. Vid återköp kontrollerar vi kortnumret mot registrerade uppgifter, för din säkerhets skull.

8.3 Ångerrätt

Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter varför köp av biljetter genom vår webbshop och vår app egentligen inte medför någon ångerrätt. Men vi väljer ändå att ha samma återköps- och bytesregler i alla våra försäljningskanaler.

8.4 Enkelbiljett

Vi återköper eller byter inte enkelbiljetter. (Undantag vid felköp, se Fel och reklamationer).

8.5 Förköpsbiljett

Vi återköper eller byter inte förköpsbiljetter. (Undantag vid felköp, se Fel och reklamationer).

8.6 Mobilbiljett

Mobilbiljett, som ännu inte aktiverats, återköper du själv direkt i Värmlandstrafiks app.

Biljetter sparas lokalt i din telefon och vid nyinstallation av någon av våra appar, till exempel vid byte av telefon, försvinner dina biljetter. Kontakta vårt kundcenter så hjälper vi dig återfå värdet av biljetterna.

Mer än 365 dagar gamla biljetter ersätts inte.

8.7 Reskassa

Återköp gäller endast för registrerat kort. Vid återköp kontrollerar vi kortnumret mot registrerade uppgifter. Du behöver kunna legitimera dig. Beloppet på reskassan betalar vi tillbaka via girering till bankkonto. Vi betalar inte tillbaka avgiften för kortämnet.

8.8 Periodladdning som inte aktiverats

Återköp gäller endast för registrerat kort. Vid återköp kontrollerar vi kortnumret mot registrerade uppgifter. En oaktiverad period på Värmlandskort och Resekort återköper vi till fullt värde. Värdet av perioden ersätter vi i första hand i form av reskassa. Om du inte vill ha kvar kortet tar vi in det, men vi betalar inte tillbaka kostnaden för kortämnet. Vi återbetalar värdet av perioden via girering till bankkonto.

8.9 Aktiverad 14- eller 30-dagars period

Vi återköper eller byter en aktiverad period de 3 första dagarna. Sedan går det inte att byta eller återköpa en aktiverad period.

8.10 Halvårskort för skolungdom och ungdom

Återköp av halvårskort kan göras de första 45 dagarna. Du mister rabatten. Avslutsdatum räknas från och med den dag vi får meddelande om att perioden ska avslutas. Värdet av perioden ersätter vi i form av reskassa eller girering till bankkonto.

8.11 Terminsbiljett skolungdom

Återköp av terminsbiljett kan göras de första 30 dagarna efter köpdatum. Värdet av perioden ersätter vi i form av reskassa eller girering till bankkonto.

8.12 Flex 10/60

Återköp kan endast göras under biljettens giltighetsperiod som är 60 dagar. På Flex 10/60 på Värmlandskort eller Resekort räknas 60 dagar från inköpsdatum. På Flex 10/60  i Värmlandstrafiks app räknas 60 dagar från att du aktiverar första resdagen.

Återköp sker av resterande dagar. Värdet av dagarna ersätter vi i form av reskassa om du har ditt Flex 10/60 på Värmlandskort eller Resekort. Har du Flex 10/60 i Värmlandstrafiks app så återbetalar vi värdet av dagarna till ditt bankkonto.

8.13 24- och 72-timmars period

Vi återköper oaktiverad 24- eller 72-timmars period. Om du har periodbiljetten på Värmlandskort, Resekort eller engångskort återbetalar vi till reskassa. Har du den i Värmlandstrafiks eller Karlstadsbuss app så återbetalar vi till ditt bankkonto. Aktiverad period återköps inte.

8.14 Sommarkort

Återköps inte.

8.15 Årsladdning

Återköp av årsladdning kan göras de första tre månaderna. Du mister årsladdningsrabatten. Avslutsdatum räknas från och med den dag vi får meddelande om att perioden ska avslutas. Restvärdet betalas tillbaka i form av reskassa eller via girering till bankkonto.

8.16 Pausa årsladdning

Det går inte att göra paus i en årsperiod. I sådana fall avbryter vi perioden och återbetalar restvärdet. Du mister årsladdningsrabatten.

8.17 Årsladdning via arbetsgivare

Återköp och byten: restvärdet betalas via kreditfaktura till arbetsgivaren. Avslutsdatum räknas från och med den dag vi får meddelande om att perioden ska avslutas.

8.18 Du kan få lämna tillbaka ditt periodkort vid stora ändringar i trafiken

Vid stora ändringar i Region Värmland kollektivtrafiks trafikutbud kan du ha rätt att lämna tillbaka ditt periodfärdbevis under vissa särskilda förutsättningar. Det krävs att ändringarna i trafiken har stor betydelse för dig och att du inte hade kunnat förutse ändringarna när du köpte periodkortet. Du har i sådana fall rätt till återbetalning för tiden från att vi har tagit emot ditt meddelande om att du vill lämna tillbaka ditt färdbevis. Återbetalningsbeloppet baseras på priset för periodkortet delat med det antal dagar som perioden gällde.

8.19 Återbetalning inställd båtbusstrafik

Vid inställd trafik sker återbetalning automatiskt och pengarna återbetalas till det konto som är kopplat till bankkortet som användes vid betalningen. Det kan ta upp till 8 bankdagar innan pengarna är åter på kontot.

9 Fel och reklamationer

9.1 Fördröjning av biljettleverans i mobilapp

Normalt sett ska du få din biljett inom några minuter efter genomförd betalning. Dröjer det ändå innan du får din biljett beror det oftast på något problem hos din mobiloperatör. Det kan handla om att det just för stunden är något fel på mobilnätet eller att du inte har någon täckning just när biljetten ska distribueras. Vi återbetalar försenade mobilbiljetter om du kontaktar vår kundservice inom 30 dagar från biljettköpet.

9.2 Fel vid köp i automat

Om du av misstag köpt fel biljett eller periodladdning i en av våra automater hjälper vårt kundcenter på busstationen i Karlstad till.

9.3 Fel vid köp i webbshop

Om du av misstag köpt fel periodladdning i någon av våra webbutiker hjälper vårt kundcenter på busstationen i Karlstad till.

9.4 Annullering av felaktig enkelbiljett eller periodladdning

Det går att annullera en period eller en enkelbiljett som blivit fel utslagen (till exempel fel sträcka eller fel ålderskategori) i biljettmaskinen på bussen eller försäljningsstället om det görs direkt efter köpet. Detta gäller såväl om biljetten betalats med bankkort som med reskassa.

9.5 Fel växel

Om du av misstag får fel växel tillbaka ansvarar försäljningsstället för att utreda frågan.

9.6 Trasigt Värmlandskort eller Resekort

Om Värmlandskortet eller Resekortet inte går att läsa ombord på bussen får du lösa enkelbiljett för resan och betala med bankkort eller mobilbiljett.

Hos något av våra ombud (i Karlstadsområdet hänvisar vi till vårt kundcenter på busstationen) kan du i efterhand få ett nytt Värmlandskort eller Resekort laddat med en ersättningsperiod som gäller för resor i 3 dagar. Inom tre dagar skickas det trasiga kortets innehåll ut till det nya kortets nummer i systemet och laddas när du håller kortet mot en kortläsare på buss, försäljningsställe eller automat.

9.7 Försvunna mobilbiljetter

Biljetter sparas lokalt i din telefon. Vid nyinstallation av Karlstadsbuss eller Värmlandstrafiks app, till exempel vid byte av telefon, försvinner dina biljetter. Kontakta vårt kundcenter för återbetalning av värdet av de oaktiverade biljetterna.

Mer än 365 dagar gamla biljetter ersätts inte.

10 Säkerhet kring personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg under hela resan, och ser därför till att värna om din personliga integritet och behandla dina personuppgifter på ett säkert och lagenligt sätt. Hur vi gör och varför kan du läsa här (länk till personuppgiftstext).

11 Resevillkor

Region Värmland Kollektivtrafiks resevillkor som kompletterar de här köpvillkoren, hittar du på Karlstadsbuss och Värmlandstrafiks webbplatser.

12 Tvist

Tvist med anledning av dessa villkor skall avgöras enligt svensk rätt och vid svensk allmän domstol. Vid tvist med privatperson följer RVK Allmänna Reklamationsnämndens (ARN:s) rekommendationer.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

13 Kontakt

Region Värmland Kollektivtrafik
Kundcenter Karlstad busstation
Drottninggatan 43
652 25 Karlstad

Organisationsnummer 232100 – 0156

Telefon: kundcenter 0771-32 32 00, 054-540 46 00.

E-post: info@varmlandstrafik.se, karlstadsbuss@karlstad.se.

Webbplatser: Varmlandstrafik.se, Karlstadsbuss.se.

 

Uppdaterad den