Kundservice

Återköp av färdbevis

Du kan alltid lämna tillbaka ett periodfärdbevis som inte börjat gälla ännu. Du får tillbaka hela beloppet och det gäller alla periodfärdbevis. 

Om du inte kan fortsätta använda ditt periodfärdbevis trots att det fortfarande gäller så kan Karlstadsbuss köpa tillbaka färdbeviset under vissa förutsättningar. Detsamma gäller om du har reskassa som du inte kan utnyttja. Vill du lämna tillbaka en biljett som redan börjat gälla, så köper vi bara tillbaka periodbiljetter för 30 dagar eller längre. 

Återköp gäller endast för registrerat resekort i webbutik. Vid återköp kontrollerar vi kortnumret mot registrerade uppgifter. Du behöver även kunna legitimera dig. 

När vi köper tillbaka en biljett som redan börjat gälla, drar vi av en viss summa av värdet på biljetten för varje dag som den varit giltig. Efter en viss tid anses biljettens värde vara förbrukat även om inte giltighetstiden gått ut. Vilken summa som dras av per dag beror på vilken biljett du har. 

Avdrag per dag vid återköp 

Här hittar du de belopp som dras av per dag som din biljett har varit giltig. Biljetter med kortare giltighetstid än 30 dagar återköper vi inte när de har börjat gälla.

För biljetter/kort köpta innan 15 december 2019

Halvårskort 

52 kronor avdrag per dag  

Årskort 

71 kronor avdrag per dag  

För biljetter/kort köpta från 15 december 2019

30 dagars period

45 kronor avdrag per dag för vuxen 
32 kronor avdrag per dag för ungdom, student, senior
27 kronor avdrag per dag för skolungdom

Sommarkort

29 kronor avdrag per dag för vuxen 
23 kronor avdrag per dag för ungdom, student, senior 
18 kronor avdrag per dag för skolungdom 

Skolkort (termin)

24 kronor avdrag per dag 

Halvårskort 

54 kronor avdrag per dag  

Årskort 

64 kronor avdrag per dag  

 

Med reservation för ändringar och skrivfel.

Uppdaterad den