Kundservice

Återköp av färdbevis

Du kan alltid lämna tillbaka ett periodfärdbevis som inte börjat gälla ännu. Du får tillbaka hela beloppet och det gäller alla periodfärdbevis. 

Om du inte kan fortsätta använda ditt periodfärdbevis trots att det fortfarande gäller så kan Karlstadsbuss köpa tillbaka färdbeviset under vissa förutsättningar. Detsamma gäller om du har reskassa som du inte kan utnyttja.

Återköp gäller endast för registrerat resekort i webbutik. Vid återköp kontrollerar vi kortnumret mot registrerade uppgifter. Du behöver även kunna legitimera dig. 

När vi köper tillbaka en biljett som redan börjat gälla, drar vi av en viss summa av värdet på biljetten för varje dag som den varit giltig. Efter en viss tid anses biljettens värde vara förbrukat även om inte giltighetstiden gått ut. 

Nedan kan du läsa om återköp för olika färdbevis.

Enkelbiljett

Återköps inte.

Förköpt enkelbiljett

Återköps inte.

Mobilbiljett

Återköps inte.

Reskassa

Återköps och beloppet på reskassan betalar vi tillbaka via överföring till bankkonto.

Aktiverad 14- eller 30-dagars period

Återköps de 3 första dagarna på giltighetstiden.

Halvårskort

Återköps de första 45 dagarna.

Terminskort

Återköps de första 30 dagarna efter köpdatum.

Flex 10/60

Återköp av resterande dagar. Värdet av dagarna ersätts i form av reskassa.

24- och 72-timmars period

Oaktiverad period återköps. Aktiverad period återköps inte.

Sommarkort

Återköps inte.

Årskort

Återköps de första tre månaderna. Du mister årsladdningsrabatten. Avslutsdatum räknas från och med den dag vi får meddelande om att perioden ska avslutas.

Du kan få lämna tillbaka ditt periodkort vid stora ändringar i trafiken

Vid stora ändringar i Region Värmland kollektivtrafiks trafikutbud kan du ha rätt att lämna tillbaka ditt periodfärdbevis under vissa särskilda förutsättningar. Det krävs att ändringarna i trafiken har stor betydelse för dig och att du inte hade kunnat förutse ändringarna när du köpte periodkortet. Du har i sådana fall rätt till återbetalning för tiden från att vi har tagit emot ditt meddelande om att du vill lämna tillbaka ditt färdbevis. Återbetalningsbeloppet baseras på priset för periodkortet delat med det antal dagar som perioden gällde.

Uppdaterad den